Manžel má pomáhat své manželce v domácnosti a ctít její přátele

couple sitting on floor

OTÁZKA: Má manžel pomáhat své manželce v domácnosti? Jaký by měl mít vztah k jejím přátelům?

ODPOVĚĎ

OTÁZKA: Má manžel pomáhat své manželce v domácnosti? Jaký by měl mít vztah k jejím přátelům?

ODPOVĚĎ

Manžel by měl pomáhat své manželce v domácnosti a podílet se dle svých možností i na domácích pracích jako úklidu, zařizování domácnosti atd., obzvláště pak v situacích, když je manželka těhotná, právě porodila, když je nemocná anebo když má až přespříliš práce. 

Posel Boží صلى الله عليه و سلم věru také pomáhal své rodině při domácích pracích, uklízel a čistil, sám si zašíval oděv, spravoval obuv a sám si dojil svou ovci pro sebe na mléko. [1] 

Matka věřících ‘Áiša رضي الله عنها na otázku, co dělal Posel Boží صلى الله عليه و سلم doma, odpověděla: „Pomáhal své rodině s prací a když nadešel čas modlitby, odešel se pomodlit.[2] Podle Ahmedova podání „byl prostým člověkem jako i ostatní, sám si zašíval svůj šat, sám si dojil ovci a sám se sloužil.[3] Podle verze od Ibn Hibbána „dělal to, co se obyčejně dělává, když někdo pomáhá své rodině, spravoval si boty, zašíval svůj oděv a zalátal si sám svůj kožený měch.[4]

Manžel dokonce může svou laskavost vůči své manželce prokazovat i po její smrti tím, že si bude připomínat, co měla za života ráda, když jí poskytoval. A toto věru patří k naprostému vrcholu zodpovědnosti a láskyplného vztahu manžela vůči manželce. 

Od ‘Áiše رضيالله عنها se uvádí: „Nikdy jsem na žádnou jinou ženu nežárlila tolik, jako na Chadídžu. Ona zemřela tři roky předtím, než jsem se provdala za Posla Božího صلى الله عليه و سلم, avšak propadala jsem žárlivosti nad tím, co jsem od něj slýchala, když si ji připomínal. A věru jeho Pán mu přikázal oznámit jí radostnou zvěst o domu v Ráji z dutých perel. Posel Boží صلى الله عليه و سلم občas zařezal ovci a poslal maso jako dar na Chadídžinu počest jejím příbuzným.[5] 

To ukazuje, že s její rodinou zůstali velmi dobrými přáteli. Byl velmi dobrým přítelem všech, kteří byli jejími přáteli. 

V hadísu Anase رضي الله عنه se uvádí, že kdykoli Prorok صلى الله عليه و سلم  něco přinesl, říkal:

اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلاَنَةٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةَ خَدِيجَةَ‏.‏

Běžte a zaneste to a to té a té, protože byla Chadídžinou přítelkyní.[6] 

Toto potvrzuje i hadís od ‘Áiše رضي الله عنها, dle níž za Prorokem صلى الله عليه و سلم jednou přišla jistá stařenka a on se jí zeptal: 

من أنتِ؟

Kdo jsi?“ 

„Džusáma al-Muzníja,“ odpověděla ona.

 بل أنتِ حسّانةُ المُزنيَّةُ.

„Nikoli, ty jsi Husána al-Muzeníja,“ odpověděl Prorok صلى الله عليه و سلم, čímž změnil její jméno z nepěkného významu na hezčí a zeptal se:

 كيف أنتُم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتُم بعدنا؟

Jak se máte? Jak se vám daří? Jak jste se měli, když jsme se tak dlouho neviděli?“ 

„Dobře,“ odpověděla al-Muzníja, „za tebe bych dala svou matku i otce, ó Posle Boží!“ 

Poté, co odešla, se Anas zeptal Proroka صلى الله عليه و سلم: „Co to bylo za stařenku, Posle Boží, žes ji tak laskavě přijal?“ 

Odpověděl: 

إنها كانت تأتينا زمنَ خديجةَ وإنَّ حسنَ العهدِ من الإيمانِ. 

Ona k nám věru chodívala ještě za dob, kdy byla naživu Chadídža a věru krásné jednání s lidmi je součástí víry.[7] 

Odpovídal: Abú ‘Abdilmu’iz Muhammed ‘Alí al-Firkús al-Džezáirí

Zdroj: Aršíf multeká ahli l-hadís. http://www.ahlalhdeeth.com.

_____________________________________________________________

[1] Hadís o tom viz u al-Buchárího v al-Adebu l-mufred, hadís č. 541 od ‘Amry od ‘Áiše  رضي الله عنها.

[2] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 5363.

[3] Zaznamenal Ahmed v Musnedu, jako sahíh doložil al-Albání v Silsiletu l-ahádísi s-sahíha, hadís č. 671.

[4] Zaznamenal Ibn Hibbán v Sahíhu, doložil ho jako sahíh i al-Albání v Ta’líkátu l-hasan, hadís č. 5647.

[5] Muttefekun ‘alejhi, zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 3818; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 2435.

[6] Zaznamenal al-Buchárí v al-Adebu l-mufred, hadís č. 232. Jako hasan doložil al-Albání v Silsiletu l-ahádísi s-sahíha, hadís č. 2818.

[7] Jako sahíh ho doložil al-Albání v Silsiletu l-ahádísi s-sahíha, 1/424.