Mekka – metropole mezimuslimské tolerance

People in White Robe Standing the Stage

Člověk, když navštíví Mekku, ať už na hadždž nebo na ‘umru, nemůže si nevšimnout do očí bijící mezimuslimské tolerance, jíž je možno spatřit v mekkánském al-Harámu na každé modlitbě či během jakýchkoli jiných skutků uctívání.

Modlitbou počínaje, uvidíme lidi, kteří při úvodním tekbíru zvedají ruce až k ušním lalůčkům. Další je zvednou jen do výše ramen. A třetí dokonce jen do výše prsou. A nikomu z nich nevadí, že to ti další praktikuje trochu odlišně.

Po zvednutí rukou někteří muslimové spojí při modlitbě své ruce pod pupkem, jiní nad pupkem, jiní na prsou a jsou dokonce i tací, kteří je nespojí vůbec a modlí se s rukama volně podél těla. A zase nikomu nevadí, že se vedle nich modlí někdo, kdo s rukama provádí něco úplně jiného. Když imám skončí s recitací al-Fátihy, někteří modlící se za ním vysloví nahlas „ámín,“ jiní jen polohlasem a někteří vůbec. Když se pak předklání, někteří muslimové zvednou ruce k ramenům, jiní vůbec. A opět, nikdo se na nikoho nezlobí, že se modlí trochu jinak.

Když sednou na tešehhudu, někteří pohybují ukazovákem, někteří ho jen zvednou a drží až do konce prosby, někteří s ním pohnou jen při vyřčení obou svědectví víry a někteří vůbec. A zase, nikdo nemá nikomu za zlé to, že se v některých detailech v modlitbě odlišují od jiných.
I oblečení jsou různě. Jak muži, tak i ženy. Jsou mezi nimi obrovské rozdíly. A znovu, nikomu nevadí, že vedle něho se uctívání Alláha věnuje někdo, kdo je oblečený jinak.

Někteří muži mají na hlavě čepičky, jiní arabské šátky a jiní jsou prostovlasí. A ani tyto odlišnosti nikoho z míry nevyvádějí. Některé ženy mají tvář zahalenou nikábem a jiné nikoli. Těm, co nikáb nosí, nevadí jejich sestry s odhalenou tváří a ani jim nevadí ty, které si tvář zakrývají.

Člověku takový respekt ke všem těmto odlišnostem přináší radost. Ani jeden z těchto rozdílů není v Mekce důvodem pro hádky a netoleranci mezi muslimy.

Proto se nezadržitelně dere na mysl otázka: Proč potom, když se všichni tito muslimové vrátí z Mekky do svých domovů, začnou být netolerantní a úzkoprsí vůči všem, kteří se od nich v některých ne tolik zásadních detailech modlitby či jiného uctívání lehce odlišují?

Což nemůžeme přenést tu mekkánskou atmosféru vzájemné tolerance a respektu, tu, kterou tam vídáme na každém kroku každý den a které si můžeme všimnout při přímých přenosech modliteb z Mekky, také k sobě domů, do našich států a mešit? Kolikrát jen jsme slyšeli o zášti a hádkách mezi muslimy jen kvůli drobným odchylkám ve věcech, v nichž se najde místo pro různé pohledy?

Proto, milí bratři a drahé sestry, nedopusťte šejtánovi, aby vás ovládal svým našeptáváním, že by vám začalo vadit, že někdo, kdo se modlí v řadě hned vedle vás, v modlitbě provádí něco, co vy neděláte nebo děláte jinak. Tak jako se umíme, navzdory všem našim rozdlílům a odlišnostem, cenit a respektovat v Mekce, tak jako se jeden na druhého po modlitbě usmějeme a pozdravíme se, stejně tak to provádějme i v našich zemích a v našich mešitách.

Autor: Dr. Elvedin Pezić

Zdroj: Facebookový profil E. P. 

Překlad a úprava: Alí Větrovec