Mezi učenci a masami: Islám, islámy a pseudoislámy

Logo XXL

Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová publikace:


Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová publikace:

Co je vlastně islám? Co o něm víme? A víme to správně? Prezentace k příspěvku v rámci konference Budoucnost české a slovenské islamologie v listopadu 2017 v Českých Budějovicích. Zaobírá se zhodnocením stávajících interpretací islámu a způsobů nahlížení na něj jak muslimy, tak i nemuslimy, laiky, islámskými učenci i islamology. Ukazuje nekonzistentnost dosavadních interpretací a nastiňuje možnou další cestu z nich, zapojením novátorských koncepcí vzniklých v rámci diskursu filozofie a sociálních věd postupně od 80. let 20. století.