Minimum pro zikrulláh

Logo XXL

 

 

Zde uvedeme přehled nejzákladnějších formulek zikru a ustálených proseb dochovaných z Koránu a Sunny, které by měl každý muslim znát a ovládat (nebo alespoň jednu z vícero možných). Jde o situace, které se běžně opakují třeba i každý den.  Zikry jsou psány vždy v arabštině, následně ve zjednodušeném přepisu do latinky a nakonec je česky vysvětlen jejich význam. Existuje celá řada dalších proseb a zikrů, uvádíme skutečně jen ty nejjednodušší k naučení. Platí, že největší je odměna za zikr provedený přesně stejně, jako byl zikr Posla Božího, tj. arabsky, ačkoli pro toho, který dotyčné prosby a formulky nezná, není zakázáno pronášet je ve vlastním jazyce, dokud se je arabsky nenaučí.
 
1. Ranní a večerní zikry a prosby, kterými se hledá útočiště před šejtánem
 
a)      verš Trůnu (ar. „ájetu l-kursí“):
اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
ALLÁHU LÁ ILÁHE ILLÁ HUWE L-HAJJU L-KAJJÚM. LÁ TEACHUZUHU SINETUN WE LÁ NEWM. LEHU MÁ FÍ S-SEMÁWÁTI WE MÁ FÍ L-ARD. MEN ZÁ LEZÍ JEŠFE’U ‘INDEHU ILLÁ BI IZNIHI, JE’LEMU MÁ BEJNE AJDÍHIM WE MÁ CHALFEHUM WE LÁ JUHÍTÚNE BI ŠEJ´IN MIN ‘ILMIHI ILLÁ BI MÁ ŠÁ´AH. WE SI’A KURSÍJJUHU SEMÁWÁTI WE L-ARDA WE LÁ JE´ÚDUHU HIFZUHUMÁ WE HUWE L-‘ALÍJJU L-‘AZÍM.
Bůh, není božstva kromě Něj, Živého, Trvajícího, nepadá na Něj ani dřímota, ani spánek. Jeho je, co je na nebesích i na zemi. Kdo se u Něj může přimluvit, kromě s Jeho svolením? On zná to, co je mezi rukama jejich i to, co je za jejich zády, avšak oni neobejmou nic z Jeho znalosti, kromě toho, co On chce. A Jeho Stolec obepíná nebesa i zemi a nevyčerpává Ho oboje střežit. A On je Vyvýšený, Velkolepý. (Bekara: 255)
Ráno a večer a před spaním jednou.
b)      Následující súry vždy ráno a večer recitovat třikrát. Jde o poslední tři súry z Koránu.
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌبِسْمِ اللهِ الْرَحْمَانِ الْرَحِيمِ
BISMI LLÁHI RRAHMÁNI RRAHÍM. KUL HUWE LLÁHU AHAD. ALLÁHU SSAMED. LEM JELÍD WE LEM JÚLED. WE LEM JAKUN LAHU KUFUWEN AHAD.
Ve jménu Boha Milostiplného, Milostivého. Rci: „On Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“
(Ichlás:1-4)
بِسْمِ اللهِ الْرَحْمَانِ الْرَحِيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
BISMI LLÁHI RRAHMÁNI RRAHÍM. KUL A’ÚZU BI RRABBI L-FELEK. MIN ŠERRI MÁ CHALEK. WE MIN ŠERRI GÁSIKIN IZÁ WEKAB. WE MIN ŠERRI NEFÁSÁTI FÍ L-‘UKAD. WE MIN ŠERRI HÁSIDIN IZÁ HASED.
Ve jménu Boha Milostiplného, Milostivého.Rci: „Utíkám se v ochranu Pána záře jitřní před zlem Jeho stvoření, před zlem temnoty, když se šíří, před zlem žen, jež do uzlů prskají, před zlem závistníka, když závidí!“ (Felek:1-5)
بِسْمِ اللهِ الْرَحْمَانِ الْرَحِيمقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
BISMI LLÁHI RRAHMÁNI RRAHÍM. KUL A’ÚZU BI RRABBI NNÁS. MELIKI NNÁS. ILÁHI NNÁS. MIN ŠERRI L-WESWÁSI L-CHANNÁS. ALEZÍ JUWESWISU FÍ SUDÚRI NNÁS. MINE L-DŽINNETI WE NNÁS.
Ve jménu Boha Milostiplného, Milostivého.Rci: „Utíkám se v ochranu Pána lidí, vládce lidí, Boha lidí, před zlem našeptavače pokradmého, jenž našeptává do hrudi lidí, ať již je z džinů či z lidí!“ (Nás:1-6)
c)      Po probuzení říci:
الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا و إليه النشور
AL-HAMDU LI LLÁHI LEZÍ AHJÁNÁ BA’DE AMÁTANÁ WE ILEJHI NNUŠÚR.
Chvála Bohu, Který nás oživil poté, co nás usmrtil a u Něho jest vzkříšení. 
Navečer pak říci:
اللهم بك أمسينا و بك أصبحنا وبك نحيا و بك نموت و إليك المصير
ALLÁHUMME BIKE AMSEJNÁ WE BIKE ASBAHNÁ WE BIKE NAHJÁ WE BIKE NEMÚTU WE ILEJKA L-MASÍR.
Bože náš, s Tebou vcházíme do noci a s Tebou vcházíme v den. S Tebou žijeme a s Tebou i umíráme.
d)      Ráno a večer třikrát pronést:
رضيكا باللهربا و بالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا
RADAJNÁ BI LLÁHI RABBAN WE BI L-ISLÁMI DÍNAN WE BI MUHAMMEDIN SALLA LLÁHU ‘ALEJHI WE SELLEME NEBÍJAN.
 Spokojeni jsme, že Alláh je naším Pánem, islám naším náboženstvím a Muhammed, mír a požehnání Boží s ním, naším prorokem.
     
2. Jdeme na toaletu
Při vstupu vykročit levou nohou a říci:
أعوذ بالله من الخبث و الخبائث
A’ÚZU BILLÁHI MINE L-CHUBSI WE L-CHABÁ´IS
Znamená přibližně: Utíkám k Bohu před špinavými džiny obou pohlaví.
Při výstupu vykročit pravou a říci třikrát:
غفرانك
GUFRÁNEKA
Tvé odpuštění nám.
 
3.Zikr před jídlem a po něm
Než začneme jíst, řekneme minimálně:
بسم الله
BISMILLÁH
Ve jménu Božím.
To je povinnost.
Až dojíme, řekneme:
الحمد لله
AL-HAMDU LILLÁH
Chvála Bohu.
Pokud začneme jíst a vzpomeneme si, že jsme neřekli basmalu, napravíme to slovy:
بسم الله في الأوله و في الآخره
BISMILLÁHI FÍ AWWELIHI WE FÍ L-ÁCHIRIHI.
Ve jménu Božím při jeho prvním i posledním.
Když zcela dojíme a pak si vzpomeneme, že jsme své jídlo nezačli basmalou, odčiníme to slovy:
 
بسم الله في الأوله والحمد لله في الآخره
BISMILLÁHI FÍ AWWELIHI WE L-HAMDU LILLÁHI FÍ L-ÁCHIRIHI.
Ve jménu Božím při jeho prvním a chvála Bohu při jeho posledním.
 
 
 
4. Přicházíme-li na nějaké místo
 
Když zavíráme dveře od domu, okna apod. pronesme:
بسم الله
BISMILLÁH
Ve jménu Božím
Prosba na cestu:
بسم الله توكل على الله
BISMILLÁH. TEWEKKELU ‘ALA LLÁH.
Ve jménu Božím, spoléhám se na Boha.
Při příchodu někam pronést tuto prosbu, která člověka ochraňuje před nebezpečím tam:
أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق
A’ÚZU BI KELIMÁTI LLÁHI TÁMMA MIN ŠERRI MÁ CHALEK.
Utíkám ke slovům Božím, dokonalým, před zlem toho, co stvořil.
Když někam přijdeme k posezení, řekneme:
رب غفرلي و تب علي إنك أنت ااتواب الرحيم
RABBI GFIRLÍ WE TUBB ‘ALEJJE INNEKE ANTE TTEWÁBU RRAHÍM.
Pane odpusť mi, přijmi mé pokání, věru Tys Přijímající pokání, Milostivý.
Když se sezení rozejde, říci
سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك
SUBHÁNEK ALLÁHUMME WE BIHAMDIK. AŠHADU AN LÁ ILÁHE ILLÁ ANT. ASTAGFIRUKE WE ATÚBNU ILEJK.
Sláva Tobě, můj Bože, i všechna chvála, svědčím, že není božstva nežli Tebe, odpusť mi, kaji se k Tobě.
Když přicházíme k někomu, nebo se vracíme domů tak, i kdyby doma nikdo z obyvatel domu nebyl, proneseme basmalu, vkročíme pravou nohou a pozdravíme pozdravem míru:
السلام عايكم
AS-SELÁMU ‘ALEJKUM.
Mír s vámi.
 
 
5. Přicházíme a odcházíme do mešity
 
Vcházíme pravou nohou a řekneme:
بسمك اللهم و فتحني الأبواب رحمتك
BISMIKALLÁHUMMA WE FTEHNÍ L-ABWÁBE RAHMETIK.
Ve Tvém jménu, můj Bože, otevři mi brány Své milosti.
Z mešity vycházíme levou nohou a říkáme:
بسمك اللهم و فتحني الأبواب فضلك
BISMIKALLÁHUMMA WE FTEHNÍ L-ABWÁBE FADLIK.
Ve Tvém jménu, můj Bože, otevři mi brány Své přednosti.
 
 
6. Zikr během abdestu a po povinných modlitbách
 
Před abdestem říci:
بِسْمِ اللهِ
BISMILLÁH
Ve jménu Božím
Po abdestu říci:
أشهد أن لا إله إلاالله و أن محمدعبدالله و رسوله
AŠHADU AN LÁ ILÁHE ILLA LLÁH WE AŠHADU ANNA   MUHAMMEDAN ‘ABDULLÁHI WE RESÚLUHU.
Vyznávám, že není božstva kromě Boha a že Muhammed je Boží Služebník a Posel.
Během ezánu opakovat slova muezína a namísto حي على الصلاة HAJJA ‘ALA SSALÁT – Vzhůru k modlitbě a حي على الفلاح HAJJA ‘ALA L-FELÁH – Vzhůru k úspěchu, říci:
لا حولة و لا قوة إلا بالله
LÁ HAWLE WE LÁ KÚWETE ILLÁ BILLÁH
Není moci ani síly kromě u Boha.
Po skončení modliby minimálně třikrát pronést:
أستغفر الله
ASTAGFIRU LLÁH
Bože, odpusť mi!
Poté říci:
اللهم أنت السلام و منك السلام تبارك يا ذا الجلال و الإكرام
ALLÁHUMME ANTE SSELÁM WE MINKE SSELÁM. TEBÁRAKE JÁ ZÁ L-DŽELÁLI WE L-IKRÁM
Bože náš, Ty jsi Mír a mír je i od Tebe, Požehnaný, Pane majestátu a velebnosti.
Dále říci:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير لا حولة و لا قوة إلا بالله لا إله إلا الله و لا نعبد إلا إياه له النعمة و له الفضل و له الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين و لو كره الكافررون
LÁ ILÁHE ILLELLÁHU WAHDEHU LÁ ŠERÍKE LEH. LEHU L-MULKU WE LEHU L-HAMDU WE HUWE ‘ALÁ KULLI ŠEJ´IN KADÍR. LÁ HAWLE WE LÁ KÚWETE ILLÁ BILLÁH. LÁ ILÁHE ILLELLÁHU WE LÁ NE’BUDU ILLÁ IJJÁH. LEHU NI’METE WE LEHU L-FADLWE LEHU SENÁ´U L-HASAN. LÁ ILÁHA ILLELLÁHU MUCHLISÍNA LEHU DDÍNA WE LEW KERIHE L-KÁFIRÚN.
Není božstva kromě Boha, který nemá společníka, Jeho je moc a Jeho jest chvála a On je každé věci Schopen. Není moci ani síly kromě u Boha. Není božstva kromě Boha, neuctíváme nikoho, než jen Jeho. Jeho jest přízeň i přednost a jeho je nejlepší díkuvzdání. Není božstva kromě Boha, upřímně mu oddáváme své náboženství, i když se to odvrhují nevěřící.
Dále říci třiatřicetkrát:
سبحان الله
SUBHÁN ALLÁH
Sláva Bohu.
Pak třiatřicetkrát:
الحمد لله
AL-HAMDU LILLÁH
Chvála Bohu.
A třiatřicetkrát:
الله اكبر
ALLÁHU AKBAR
Bůh je největší.
Stovku doplnit vyřčením:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير
LÁ ILÁHE ILLELLÁHU WAHDEHU LÁ ŠERÍKE LEH. LEHU L-MULKU WE LEHU L-HAMDU WE HUWE ‘ALÁ KULLI ŠEJ´IN KADÍR.
Není božstva kromě Boha, který nemá společníka, Jeho je moc a Jeho jest chvála a On je každé věci Schopen.
Recitovat verš trůnu. Dále recitovat poslední tři súry z Koránu vždy po každé povinné modlitbě jednou, po ranní (fadžr) a večerní (magrib) třikrát. Při těchto dvou modlitbách dodat prosbu:
اللهم أجرني من النار
ALLÁHUMME ADŽIRNÍ MINE NNÁR
Bože můj, spas mne před ohněm.
Nebo:
اللهم إنى نسألك علما نافعا و عمل متقبلا و رزق طيبا
ALLÁHUMME INNÍ NES´ELUKE ‘ILMEN NÁFI’AN WE ‘AMELAN MUTEKABBELAN WE RIZKAN TAJJIBAN
Bože můj, žádám Tě věru o užitečnou znalost, přijatý čin a dobrou obživu.
Po každé povinné modlitbě prosit Boha o podporu v ucívání:
اللهم أعني ذكرك و شكرك و حسني عبادتك
ALLÁHUMME A’INNÍ ZIKRIKE WE ŠUKRIKE WE HUSNÍ ‘IBÁDETIK
Bože můj, pomoz mi ve vzpomínání Tebe, díku Tobě a nejkrásnější službě Tobě.
6.b Modlitba witr
Modlitba witr (dosl. lichá) je silně doporučovaná nepovinná modlitba, jejíž čas nastupuje po modlitbě noční (‘išá) a končí začátkem času pro modlitbu ranní (fadžr). Čtyři autoři Sunenů zaznamenávají sahíh hadís ve znění: „Věřící! Modlete se modlitbu witr, věru Alláh je nepárový a miluje nepárovost.“ Má lichý počet rek’átů – pět, tři, dva nebo jeden. Na posledním rek’átu se podle přesnějšího názoru před, podle jiného po předklonu (ar. rukú‘) recituje následující prosba:
اللهم اهدنا فيمن هديت و عافنا فيمن عافيت و تولنا فيمن توليت و بارك لنا فيما أعتيت وقنا شر ما قضيت و إنك تقضي و لا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت و لا يعز من عاديت تبارك ربنا و تعاليت
ALLÁHUMME HDINÁ FÍMEN HEDEJT, WE ‘ÁFÍNÁ FÍMEN ‘ÁFEJT WE TEWELLENÁ FÍMEN TEWÁLEJT WE BÁRIK LENÁ FÍMÁ A’TAJT WE KINÁ ŠERRE MÁ KADAJT, INNEKE TUKDÍ WE LÁ JUKDÁ ‘ALEJK. INNEHU LÁ JEZILLU MEN WÁLEJT WE LÁ JE’IZZU MEN ‘ÁDEJT.TEBÁREKE RABBENÁ WE TE’ÁLEJT.
Bože můj, veď nás správně mezi těmi, které jsi již vedl, slituj se nad námi, jako nad těmi, nad kterými jsi se slitoval, zaštiť nás jako ty, které jsi zaštítil, požehnej nám v tom, čím jsi nás obdaroval a odkloň od nás zlo, o kterém jsi již rozhodl, protože Ty rozhoduješ a nikdo nerozhoduje nad Tebou. Věru On neponíží toho, koho vzal v záštitu a nepovyšuje toho, kdo se mu znepřátelí. Požehnán buď a veleben, Pane náš.
 
7.Co říci při kýchnutí a odpověď na kýchnutí
 
Při kýchnutí říci:
الحمد لله
AL-HAMDU LILLÁH
Chvála Bohu.
A odpovědět:
يرحمك الله
JERHAMUKE LLÁH
Bůh ti budiž milostiv.
Odpovědět na kýchnutí tomu, kdo pochválil Boha je povinností.
Ten, komu bylo takto odpovězeno, nechť řekne:
يهديكم الله و يصلح بالكم
JEHDÍKUMU LLÁHU WE JUSLIH BÁLEKUM.
Nechť vás Bůh vede a zlepší váš stav.
 
Zdroj: Kahtání, S.: Pevnost muslima
           Kuduzović S.: Vlastnosti Prorokovy modlitby od abdestu do zikru