Moudré rady pravověrných chalífů

Logo XXL
Pravil Abú Bekr, řečený as-Siddík رضي الله عنه: „Kdo vejde do hrobu bez zásoby dobrých skutků je jako ten, kdo chce přeplout oceán bez veslice.
 

Pravil Abú Bekr, řečený as-Siddík رضي الله عنه: „Kdo vejde do hrobu bez zásoby dobrých skutků je jako ten, kdo chce přeplout oceán bez veslice.
 
Pravil Omar ibnu l-Chattáb, řečený al-Farúk رضي الله عنه: „Vznešenost tohoto světa se zakládá na bohatství a vznešenost onoho světa se zakládá na konání dobrých skutků.
 
Pravil Osmán ibn ‘Affán, řečený Zu n-Núrejn رضي الله عنه: „Náklonnost vůči záležitostem tohoto světa přináší jen temnotu srdce, zatímco náklonnost vůči záležitostem světa onoho zažehává v srdci světlo.
 

Pravil ‘Alí ibn Abí Tálib رضي الله عنه, bratranec a zeť Božího Posla صلى الله عليه و سلم: „Kdokoli prahne po náboženské nauce, Ráj prahne po něm. Kdokoli prahne po zlu, Peklo prahne po něm.“