Moudré rady zbožných předků ve třech výrocích

Logo XXL
Pravil Abú Bekr as-Siddík رضي الله عنه: „Jsou tři věci, které nemohou být získány bez tří jiných: Bohatství bez tužby, mladost bez barvení si plnovousu a zdraví bez lékařské péče.
 

Pravil Abú Bekr as-Siddík رضي الله عنه: „Jsou tři věci, které nemohou být získány bez tří jiných: Bohatství bez tužby, mladost bez barvení si plnovousu a zdraví bez lékařské péče.
 
Omar ibnu l-Chattáb رضي الله عنه pravil: „Udržovat s lidmi příkladné vztahy je polovinou chytrosti, správná otázka je polovinou znalosti a správné zařízení domácnosti je polovinou zajištění živobytí.
 
Osmán ibn ‘Affán رضي الله عنه pravil: „Alláh Vznešený miluje toho, kdo se nepozastavuje nad vezdejším světem. Andělé milují toho, kdo odmítá zlo. A muslimové milují toho, kdo se vzdá lakomství ve prospěch muslimů.
 
‘Alí ibn Abí Tálib رضي الله عنه pravil: „Buď dobrým člověkem pro Alláha a zlým ve vlastních očích. A mezi lidmi buď jen jedním obyčejným z mnoha.
 
‘Alí také pravil: „Obdaruj milodarem každého, koho máš rád a budeš jeho pánem. Žebrej, od kohokoli chceš a staneš se jeho zajatcem. Pokud však chceš být roven ostatním, nebuď na nikom závislý.
 
Ibn Mes’úd رضي الله عنه pravil: „Velké množství lidí spěje ke zlu jen díky přijetí požehnání, kterého se jim dostalo. Mnoho lidí je zcela zničeno svou vlastní pýchou. A mnoho lidí je přivedeno ke zkáze tím, že Alláh skryje jejich zlo ostatním.
 
Ibn Mes’úd také pravil: „Vykonej vše, co ti bylo přikázáno, jak nejlépe dovedeš, tím se staneš mezi oddanými nejoddanějším. Zdrž se toho, co to bylo zakázáno, nakolik jen můžeš, pak se staneš mezi zbožnými nejzbožnějším. A buď spokojen s tím, čím tě Alláh obdařil, pak se staneš mezi bohatými nejbohatším.
 
Ibn ‘Abbáse رضي الله عنه se ptali: „Který den je nejlepší?“ Odpověděl: „Den společné modlitby (tj. Pátek).“ Zeptali se jej znovu: „Který z měsíců je nejlepší?“ Odpověděl: „Měsíc Ramadán.“ Zeptali se jej znovu: „Který dobrý skutek je nejlepší?“ Odpověděl: „Přesné dodržování pěti denních modliteb v jejich čase.
 
al-Hasan al-Basrí رحمه الله pravil: „Kdo je prost dobrých mravů, je prost jakékoli znalosti. Kdo je prost trpělivosti, je prost také náboženství a kdo je prost jakékoli zbožnosti, je zbaven Boží blízkosti.
 
Ibráhím an-Nach’í رحمه الله pravil: „Ti, kteří došli zkázy v minulosti byli zajisté zničeni díky třem zlozvykům: plýtvání časem na bezpředmětné tlachání, nebo kvůli obžerství, nebo kvůli přehánění se spánkem.
 

Málik ibn Dínár رحمه الله pravil: „Očisti se od trojího jinými třemi věcmi a staneš se jedním z opravdových věřících. Zbav se pýchy pomocí skromnosti, hrabivosti pomocí spokojenosti s tím málem toho, co máš a závisti se zbav tím, že budeš poslouchat dobré rady.“