Možná, že tvůj názor je to, co je nejasné a nepodložené!

white building during daytime

Vznešený Alláh praví Svému Poslu صلى الله عليه وسلم:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ‎

Však nikoliv, při Pánu tvém, oni nebudou věřící, pokud tě neučiní rozhodčím v tom, o čem jsou ve sporu. Potom nenaleznou v duších svých pochybnosti o tom, cos rozhodl, a podrobí se plným podrobením.” (Nisá: 65)

Mezi velmi významné islámské učence moderní doby patřil syrský velikán Džemáluddín ibn Muhammed Se’íd al-Kásimí (žil v letech 1283-1332 po hidžře, tj. 1866-1914 kř. éry). Pocházel z Damašku a narodil se do rodiny potomků Posla Božího صلى الله عليه وسلم přes jeho vnuka al-Husejna ibn ‘Alího رضي الله عنهما. Za svůj nedlouhý život dokázal zredukovat sbírku klasických orientálních poučných a mravoučných bajek Kalíla a Dimna, vedl semináře islámských náboženských nauk a arabské literatury při mešitě as-Senáníja ve starém Damašku, přispíval do novin, napsal dvanáctisvazkový výklad Koránu a mnoho dalších děl z oblasti věrouky, právní vědy, hadísů a literární teorie. Ve svých dílech velmi často řešil otázku modernizace a vztahu k tradici. Stýkal se s předními intelektuály té doby, jako byl Muhammed Rašíd Ridá. Podlehl epidemii skvrnitého tyfu ve svých pouhých 51 letech.

Al-Kásimí ve svém výkladu Koránu napsal:

Šarí’atští právníci nevymýšlejí žádná nová pravidla jen tak podle sebe, aby potom předkládali Alláhu ke kontrole to, s čím přišli. Samy tyto zákony se zakládají na skutečnosti, že to Sám Alláh na nebesích posílá na zem anděly, aby doručili Jeho Zjevení Jeho prorokům. Z nebes sestupují písma a proroci jsou přímí příjemci Božího požehnání a míru od Neho.1

Šejch al-Kásimí vyrůstal v prostředí, kde se nekriticky následoval šáfi’ovský mezheb, náboženskému životu udávaly rytmus četné súfíjské taríky a zbožnost věřících zakalovaly lidové pověry. Šejch zastával nutnost zděděné tradice kriticky hodnotit prizmatem Koránu a Sunny. Na druhou stranu nikdy nezavrhl následování mezhebu, v jeho případě šáfi’ovského. Postupoval jeho metodou a sám měl tendenci preferovat jeho stanoviska, ledaže by odporovala důkazům, které shledal silnějšími.2

K šejchovým učitelům patřil i šejch Bekrí ibn Hammád al-‘Attár, přední šáfi’ovský fakíh a muhaddis své doby. Narodil se roku 1251 hidžry do významné damašské rodiny učenců. Znal stovky a stovky hadísů a podání od sahábů zpamněti. Hluboce pronikl také do poznání vzájemných vztahů mezi nimi – který je rušící a který je zrušený, který je obecně platný a který se týká konkrétního případu atd. Dokázal z hadísů bravurně vyvozovat poznatky pro ‘akídu, fikh i jeho metodologii. Šejch Bekrí řednášel v mešitách výklad hadísů, který si přicházeli vyslechnout muslimové z celého světa. Na lepší svět odešel v roce 1320 po hidžře.

Vnuk šejcha Džemáluddína al-Kásimího vyprávěl ‘Abdulláhu Abú Ráfi’ovi příhodu, k níž došlo, když šejch Džemáluddín studoval u svého učitele Bekrího al-‘Attára.

Student Džemáluddín velmi pečlivě, horlivě a zodpovědně navštěvoval přednášky svého šejcha al-‘Attára. Nevynechal ani jedinou. Na jedné z těchto přednášek od šejcha slyšel jeden hadís, kterému sám ani dostatečně nerozuměl a který hovořil jasně proti oficiálnímu stanovisku šáfi’ovského mezhebu.

Proto se zeptal svého učitele a šejch al-‘Attár mu odpověděl: “Tento hadís je nejasný a jeho význam se ztrácí v mlze. Je potřeba ho důkladně prozkoumat a vyhodnotit, případně revidovat.”

Džemáluddín však svému učiteli namítl: “Šejchu – ale co když je ten hadís dochován věrohodnou cestou? Potom by byl nejasný a v mlze se ztrácel váš názor!”

“To jsi řekl nesmírnou pravdu,” pochválil Džemáluddína s úsměvem al-‘Attár.3

  1. Viz Tefsír al-Kásimí, 2/324.
  2. Tak uvádí Muhammed ibn Sámí al-Minjáwí v Džuhúdu we menhedžu š-šejchi Džemáliddín al-Kásimí, str. 86.
  3. Tak uvádí ‘Abdulláh Abú Ráfi’ ve svém kratším díle Potřeba rady. Citováno z jeho bosenského překladu od Munira Zahiroviće Savjet od srca srcu, str. 77.