Několik rad, jak čelit rozkolům a pokušením

Logo XXL

Vznešený Alláh pravil:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

A zaštiťte se před pokušením, jež nepostihuje výlučně jen ty, kdož z vás jsou nespravedliví! A vězte, že Bůh je strašný ve svém trestání! (Anfál: 25)

Vznešený Alláh pravil:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

A zaštiťte se před pokušením, jež nepostihuje výlučně jen ty, kdož z vás jsou nespravedliví! A vězte, že Bůh je strašný ve svém trestání! (Anfál: 25)

Věz, že věřící má před tímto pokušením, rozkolem či rozvratem několik štítů:

1.    Upřímnost víry a úmyslů (arab. الإخلاص ichlás), což je ctnost, která ti v době rozkolů zachrání tvou přímost.

2.    Znalost a učenost (arab. العلم al-‘ilm), což je ctnost, která tě v době rozkolů zachrání před odchýlením se od pravdy a oponováním vůči ní.

3.    Dalším štítem, který máš, jsou učenci (arab. علماء ‘ulemá´), ke kterým se můžeš obracet o radu, jak dané probkémy a zmatky řešit. Musíš si být vědom jejich jedinečného postavení, které dalece přesahuje postavení prostých hledačů nauky či dokonce jen obyčejných vyzyvatelů k dobru.

4.    Dalším obranným prostředkem je snaha vždy se snažit prověřit si získané informace i ty, kteří je přinášejí a to co nejlépe, raději mlčet než hovořit a nespěchat s vynášením soudů a nešířit za každou cenu své názory.

6.    Pokušení a rozvrat se ti snáze vyhne, pokud se oddáš záležitostem sebe samého, budeš se věnovat uctívání a úpěnlivé prosbě o správné vedení od Alláha.

7.    Měj se na pozoru před lží, falešnými informacemi, překroucenými fakty a unáhleným hovorem proti někomu, před napadáním a nactiutrháním druhých.

8.    Na druhou stranu pokud se ti na základě upozornění učenců vyjeví, že někdo setrvává v omylu či bludu a tento dále šíří, střez se toho, abys o něm hovořil pochvalně a tím napomohl tomuto bludu, neboť toto s sebou nese hněv a nespokojenost Boží. Něco takového ubližuje následovníkům Sunny a přímé cesty, neboť chválení jejich oponentů je zároveň jejich haněním.

Následují další praktické rady, jak se zachovat, pokud dojde ke krizovým a nepříjemným situacím, které vnášejí rozkol, neshody a rozvrat a rozbíjejí jednotný šik muslimů:

1.    Zaměř se v těžkých obdobích předevím na vlastní zbožnost, toto tě povede k bezpečí. Utíkej od všeho, co působí pokušení a dávej si pozor na své vlastní činy. Vždy dobře promýšlej následky svých činů a slov jak na tomto, tak ještě více na onom světě. Vždy se drž Zákona Božího ve všech časech, na všech místech a za všech okolností. A drž se následovníků Sunny, protože ti jsou nejdále od toho, aby působili mezi lidmi rozkol a rozbroje.

2.    Věz, že pokušení se lze vyhnout jedině z milosti Boží a něco takového je požehnáním, které Alláh neuděluje nárokově. Proto se snaž, aby sis ho zasloužil. Hříchy jsou důvodem neshod a nejednotnosti.To, co vede lidi k upadnutí do rozkolu je jejich vnitřní nejistota. Nikdo není uchráněn před chybami a ty buď vždy připraven uznat tu svou a navrátit se k pravdě.

3.    Buď shovívavý a jemný, trpělivý, odpouštěj druhým a nebuď unáhlený. Buď férový a konzistentní jak ve svých slovech, tak i ve svých činech. Odosobni se a buď nestranný, nebuď hrubý, hnidopišský a neprahni po pomstě. Neměj v srdci zášť, vždy hovoř i konej výhradně podle pravdy. Snaž se lidi spojovat a usmiřovat, nikoli rozdělovat a štvát jedny proti druhým. Vyvaruj se prázdných polemik, které nikam nevedou. Vždy si buď vědom rozdílu mezi upřímnou radou bratrovi a jeho veřejným zostuzením, mezi soutěživostí v dobru a závistí. A pečlivě od sebe odlišuj záležitosti, ve kterých je přípustná neshoda názorů, ve kterých rozdílnost názorů není zlem, od záležitostí, kde je něco takového nemyslitelné a nepřípustné. A nezatahuj prostý, jednoduchý lid do záležitostí, kterým tito nejsou schopni porozumět.

4.    Vzpomeň si na to, jak se zachovali někteří Prorokovi صلى الله عليه و سلم společníci, například jeho vnuk Hasan ibn ‘Alí رضي الله عنه se raději zřekl svého právoplatného nároku na post chalífy, jen aby upokojil rozkol mezi muslimy, čímž vlastní nároky podřídil nárokům celku. Jednota je totiž základním principem islámu. A touha po vůdcovství zlomila páteř každému.

5.    Rozvrat pozře a zničí každého, kdo se do něj řítí, proto vždy dobře prověř cokoli, co se k tobě dostane, než to budeš šířit dále. Věz, že není dovoleno pídit se po chybách ostatních lidí všeobecně a tím spíše učenců. Hledej u nich pochopení víry, protože to ti umožní kráčet přímo a bezpečně. Přidržuj se provazu Božího, tedy Koránu a Sunny, protože to je štítem před pokušením. Ti, kteří mají nacházet řešení a východiska pro ummu jsou učenci. A hledači nauky, kteří u nich studují, jsou mostem mezi nimi a zbytkem ummy. Vždy si buď vědom rozdílu mezi nimi a mezi těmi, kdo jen předstírají svou učenost, ale ve skutečnosti jsou nevzdělanými.

6.    Odhaluj ty, kteří jsou zodpovědni za rozněcování požáru nesváru a těch šejtánů z rodu lidí i džinů, kteří hrají největší úlohu v zažehnutí nepřátelství mezi věřícími. Zdroj tohoto rozvratu se snaž odstranit, jak nejlépe dovedeš následováním způsobů, kterým nás naučil Posel Boží صلى الله عليه و سلم.

7.    A věz, že jediná obava pro naši výzvu spočívá v nedostatečnosti a chybovosti nás samých, kvůli čemuž se i Posel Boží صلى الله عليه و سلم utíkal k Alláhu před zlem toho, co se ukrývá v nás samotných i před našimi vlastními zlými činy.

Autor: šejch Muhammed al-Imám

Zdroj: al-Kawlu l-hasan fí ma’rifeti l-fiten, zkráceno a upraveno.