Nezpomeňte ani letos na zekátu l-fitr!

Ramadán se chýlí ke konci a proto nastal čas uhradit povinný milodar po skončení půstu, tzv. زكاة الفطر zekátu l-fitr. Posel Boží صلى الله عليه وسلم ustanovil tento povinný milodar jako povinnost každému muslimovi bez ohledu na jeho pohlaví, věk či osobní status, aby jeho prostřednictvím očistil svůj půst od tlachání a ohavných slov a aby poskytl jídlo na sváteční den chudobným muslimům.1

Wekí’ ibnu l-Džerráh pravil: “Příměr zekátu l-fitru pro Ramadán je jako sedžda zapomenutí pro modlitbu. Zekátu l-fitr vynahrazuje všechny nedostatky půstu, stejně jako sedžda zapomenutí vynahrazuje všechny nedostatky modlitby.2

Od skupiny ashábů v čele s ‘Abdulláhem ibn Omarem a Abú Se’ídem al-Chudrím رضي الله عمهم أجمعين se uvádí, že tento zekát je definován jako 1 صاع sá’ (cca 3,030 l) suchých datlí, rozinek, pšenice, ječmene či suchého sýra.3 Tato dutá míra sá’a je pak definována jako čtyři dvojhrsti (arab. مد mudd) z rukou průměrně vzrostlého muže.4 Více o definici tohoto zekátu zde.

Podle názoru učenců málikovského, šáfi’ovského a hanbelovského mezhebu se tento zekát hradí výlučně v základních uskladnitelných potravinách.5 Podle mezhebu Abú Hanífy ho lze uhradit i v penězích.6 Preferován je názor Ibn Tejmíji7 a skupiny hanbelovců,8 kteří úhradu v penězích dovolují pouze pokud by to představovalo očividnou neúnosnou těžkost a obecně by to neplnilo svůj účel z důvodu potřeby a požadavků na distribuci. Domníváme se, že podobně mimořádný a nestandartní případ nastává i u muslimské komunity v ČR a proto ho ÚMO ČR dovoluje platit v peněžní protihodnotě. A Alláh ví nejlépe.

Ústředí muslimských obcí v ČR stanovilo finanční protihodnotu zekátu l-fitr na letošní rok jako 150,- Kč.

Svůj zekátu l-fitr můžete buď uhradit ve vaší mešitě, modlitebně či islámském kulturním centru při příslušné místní muslimské obci do kasičky vyhrazené k tomuto účelu, anebo můžete zaplatit pro ÚMO na bankovní účet Islámské nadace v Brně (číslo účtu 2701213382/2010) nebo Muslimské obce v Praze (číslo účtu 7603967001/5500). Oba účty náleží kvalifikovaným výběrčím zekátu pro ČR.

Doba uhrazení podle šejcha ‘Abdul’azíze ibn ‘Abdilláh Ibn Báze začíná 28. a pokračuje 29. a 30. dne postního měsíce Ramadánu, přičemž nejzazší termín je ráno svátečního dne až do samé sváteční modlitby.9

Další informace o zekátu l-fitru si můžete vyhledat zde

  1. Hadís o tom uvádí od ‘Abdulláha ibn ‘Abbáse رضي الله عنهما Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 1609; Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 1827; a al-Hákim v al-Mustedreku, 1/409. Jako sahíh podle al-Buchárího podmínek ho ocenil Ibn Hadžer v Bulúghu l-merám, hadís č. 630; a jako vyhovující al-Albání v Techrídžu Miškáti l-mesábíh, hadís č. 1759.
  2. Viz Chatíb al-Baghdádí v Táríchu Baghdád, 11/576; viz též al-Medžmú’u Šerhu l-Muhazzeb, 6/107
  3. Hadísy o tom jsou muttefekun ‘alejhi, zaznamenali je al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 1506; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 985.
  4. Viz at-Tebrízí v Miškátu l-mesábíh, poznámka k hadísu č. 1815.
  5. Viz al-Išráfu ‘alá nukati mesáili l-chiláf, 1/391.
  6. Viz al-Džessás v Ahkámu l-Kur´án, 4/120.
  7. Viz Medžmú’u l-fetáwá, 25/46.
  8. Viz Ibn Kudáma v al-Mughní, 2/671.
  9. Viz Medžmú’u l-fetáwá we l-makálát,14/32.