O nebezpečí nových sekt a frakcí zaštiťujících se islámem

Logo XXL

OTÁZKA: Dnes existují ti, kteří vyzývají muslimskou mládež a prosté muslimy k tomu, aby následovali nově vnesené metodologie partajnictví a kteří se je snaží rekrutovat pro frakce a skupiny, vydávaje to za správnou a přímou cestu, aby se tito připojili k Dá’iš (ISIS), al-Ká’idě atd. … Co byste poradili?

OTÁZKA: Dnes existují ti, kteří vyzývají muslimskou mládež a prosté muslimy k tomu, aby následovali nově vnesené metodologie partajnictví a kteří se je snaží rekrutovat pro frakce a skupiny, vydávaje to za správnou a přímou cestu, aby se tito připojili k Dá’iš (ISIS), al-Ká’idě atd. … Co byste poradili?

ODPOVĚĎ:

Ó mí bratři! Všechna tato nově vzniknuvší uskupení spějí v blud!

Pokud byste se jimi hlouběji zabývali, zjistili byste, že nemají se skutečným islámem žádnou spojitost, spíše na sebe pouze berou háv islámu ku prospěchu svých ideologií a odchýlení a také proto, aby zmátli lidi.

Shledali byste, že všechny následují blud. Povolili zabíjení, narušili čest a důstojnost lidí, loupí jejich bohatství, způsobují rozvrat a zkaženost na zemi a nezákonně si uzurpují vládu nad územími.

Všechny tyto cesty jsou, milí bratři, falešné. Ať už za nimi stojí kdokoli. Není v nich žádného dobra. A my jim nevěříme, jakož nevěříme ani jejich stoupencům. A kdokoli naši mládež vyzývá k tomu, aby se k těmto heretickým sektám připojila, sám chybuje a odchyluje se od přímé a správné cesty.

Odpovídal: hlavní muftí Království Saúdské Arábie šejch ‘Abdul’azíz ibn ‘Abdilláh ibn Muhammed Áli š-Šejch

Zdroj: Audio nahrávka k dispozici na: