O Noci úradku

person holding red kerosene lantern

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech pilířů islámu, náboženských povinností a ubírejme se přímou a správnou cestou. Věru nejlepším slovem je slovo Boží, nejlepším vedením cesta Jeho milovaného Muhammeda a nejhorší věcí jsou inovace vnesené do náboženství, protože každá novota je zhoubnou inovací a každá zhoubná inovace končí v Pekelném Ohni.

Vznešený Alláh praví:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali!” (Áli ‘Imrán: 102)

Milí bratři v islámu!

Dny plynou a náš měsíc Ramadán, měsíc Božího odpuštění a spásy před Pekelným Ohněm se blíží do cílové rovinky. A s ním se přibližuje i Soudný Den, v němž podle Posla Božího صلى الله عليه وسلم v hadísu od Abú Zerra رضي الله عنه náš Pán zvolá:

يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ

Služebníci Moji, toto jsou jedině vaše činy, co jsem pro vás zaznamenal a za co vás nyní odměním. Kdo pak nalezne dobro, nechť chválí Alláha a kdo nalezne něco mimo to, nechť neviní nikoho, nežli pouze sebe!1

Kdo vykonal dobré, nechť se snaží ještě více a nepoleví. A kdo letošní Ramadán promrhal, má poslední příležitost to napravit.

Ačkoli většina tohoto měsíce již uplynula, zůstaly z něj ty poslední a nejhodnotnější dny, během nichž Posel Boží صلى الله عليه وسلم míval ve zvyku ještě více zesílit svou aktivitu, více uctívat Alláha a o to intenzivněji Mu sloužit. Tuto svou snahu přenášel i na svou rodinu, kterou také vybízel k ještě usilovnějšímu uctívání.

Matka věřících ‘Áiša رضي الله عنها vyprávěla: “Posel Boží صلى الله عليه وسلم se během těchto posledních deseti vynasnažil ještě usilovněji, než v kterýchkoli jiných dnech!2

Jsou to dny, během nichž nastává také tzv. Noc úradku (arab. ليلة القدر lejletu l-kadr), jejíž ohromný význam potvrzuje jak Korán, tak i Sunna.

Podle učenců je nazvána tímto jménem kvůli své ohromující moci a podle toho, že během ní se udává Boží předurčení všech věcí na celý následující rok. Během ní je proto přijata i prosba upřímných a věřících Božích služebníků.

Během této noci byl seslán Korán, shodně Božím slovům:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku.” (Kadr: 1)

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ

Věru jsme ho seslali za noci požehnané” (Duchchán: 3)

‘Abdulláh ibn ‘Abbás رضي الله عنهما říká, že Alláh seslal Korán najednou během této noci na nejnižší, pozemské nebe a potom ho zjevoval po částech v průběhu přibližně dvaceti let, shodně Božím slovům:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا

A Korán jsme rozdělili, abys jej přednášel lidem pozvolna, a seslali jsme jej sesláním opakovaným.” (Isrá: 106)

Tuto noc Alláh učinil lepší, než by jinak bylo tisíc měsíců. Anas ibn Málik رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم o ní řekl:

إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ

Byl k vám věru přišel měsíc, v němž je noc lepší, nežli tisíc měsíců. Komu nebude dopřána, tomu nebude dopřáno žádné dobro. A její dobro není upřeno nikomu, než naprostému nuzákovi.3

Tato noc je prosta všeho zla a šejtánského napadání. Během této noci sestupují na zem v hojném počtu i andělé, kvůli hojné recitaci Koránu, shromážděním, kde se vzpomíná Jména Božího a kvůli požehnání této noci, jak se dozvídáme z hadísu od Abú Hurejry رضي الله عنه, v němž Posel Boží صلى الله عليه وسلم říká:

إن الملائكةَ تلك الليلةَ أكْثَرُ في الأرضِ من عَدَدِ الحَصى

Věru této noci je počet andělů na zemi větší, než počet oblázků.4

Alláh nám ze své moudrosti upřel znalost přesného data této noci, abychom se oddali uctívání po všech těchto deset posledních nocí a požehnání a dary Noci úradku ještě více znásobili. Abú Hurejra رضي الله عنه slyšel Posla Božího صلى الله عليه وسلم říci:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Kdo se promodlí Noc úradku s vírou a nadějí, tomu budou odpuštěny všechny jeho předcházející hříchy.5

S vírou znamená s upřímnou důvěrou v tento daný Boží slib a s nadějí znamená toužebně hledaje tuto noc a uctívaje svého Pána jen z ryzí touhy po něm a nikoli kvůli přetvářce před lidmi či cokoli tomu podobnému. Spojuje v sobě dobročinnost vůči chudobným, aby v den svátku nemuseli žebrat, dále v nás pěstuje štědrost vůči druhým a hasí a vylešťuje jakoukoli nedokonalost odměny našeho půstu způsobenou naším hřísným jednáním. A je to také způsob, jak Alláhu vyjádřit náš vděk za dary, kterých se mnoha jiným lidským bytostem nedostává.

(…)

Služebníci Alláha!

Další věcí, kterou vždy před koncem Ramadánu připomínáme, je povinnost uhradit زكاة الفطر zekátu l-fitr, povinný milodar na konci postního měsíce. Je to povinnost stanovená Sunnou Božího Posla صلى الله عليه وسلم pro každého jednoho muslima, ať již dítě či dospělého, muže či ženu. Tento zekát musí být uhrazen nejdříve pár dní před svátkem a nejpozději před nástupem sváteční modlitby. Tato povinnost v nás probouzí štědrost a touhu po dobročinnosti vůči chudobným, aby tito nemuseli žebrat aspoň ve sváteční den, s očistou našeho půstu od všeho zlého a hříšného, co ho poskvrňuje a zmenšuje jeho hodnotu. Je také vyjádřením našeho vděku Alláhu za dary, které nám poskytuje a které jsou upřeny mnoha lidem.

Zekátu l-fitr je definován jako čtyři dvojhrsti datlí, hrozinek, pšenice, ječmene, rýže, oleje či jakékoli jiné běžně dostupné potraviny, kterou lidé jedí. Podle správnějšího ze dvou názorů se má uhradit v naturáliích, avšak je možno ho odevzdat v peněžní protihodnotě, pokud pro to existuje potřeba, jak uvádí Ibn Tejmíja. A to je i náš případ zde. Příjemci tohoto milodaru jsou chudobní a zadlužení. Je možno dát vše, co se sesbírá, jedinému člověku a je také dovoleno aby ten, kdo tento milodar sám obdrží, ho odevzdal někomu, o kom soudí, že má na něj ještě větší právo.

Prosím Alláha, aby nám umožnil využít posledních chvil letošního požehnaného měsíce Ramadánu, aby přijal naše uctívání, odpustil nám naše hříchy a spojil nás v Ráji s těmi nejlepšími ze synů Adamových. Ámín!

  1. Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 2577.
  2. Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 1175. 
  3. Zaznamenal Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 1644; a jako hasan ho doložil al-Albání v Sahíhu l-Džámi’, hadís č. 2247.
  4. Zaznamenali Ibn Chuzejma v Sahíhu, hadís č. 2193; dále Ahmed v Musnedu, hadís č. 10734; a at-Tajálisí v Musnedu, hadís č. 2668. Jako hasan ho ocenil al-Albání v Sahíhu l-Džámi‘, hadís č. 5473.
  5. Muttefekun ‘alejhi, zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 1901; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 760.