Uhraďte svůj zekátu l-fitr včas!

brown and white nuts on brown wooden bowl

Nastal čas uhradit povinný milodar po skončení půstu, tzv. زكاة الفطر zekátu l-fitr.

‘Abdulláh ibn ‘Abbás رضي الله عنهما vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم ustanovil tento povinný milodar jako povinnost každému muslimovi bez ohledu na jeho pohlaví, věk či osobní status, aby jeho prostřednictvím očistil svůj půst od tlachání a ohavných slov a aby poskytl jídlo na sváteční den chudobným muslimům.1

Wekí’ ibnu l-Džerráh pravil: “Příměr zekátu l-fitru pro Ramadán je jako sedžda zapomenutí pro modlitbu. Zekátu l-fitr vynahrazuje všechny nedostatky půstu, stejně jako sedžda zapomenutí vynahrazuje všechny nedostatky modlitby.2

Od skupiny ashábů v čele s ‘Abdulláhem ibn Omarem a Abú Se’ídem al-Chudrím رضي الله عمهم أجمعين se uvádí, že tento zekát je definován jako 1 صاع sá’ (cca 3,030 l) suchých datlí, rozinek, pšenice, ječmene či sýra.3 Dutá míra sá’a je pak definována jako čtyři dvojhrsti (arab. مد mudd) z rukou průměrně vzrostlého muže.4

Podle správnějšího názoru učenců málikovského, šáfi’ovského a hanbelovského mezhebu se tento zekát hradí výlučně v naturáliích, kromě pouze pokud by to představovalo očividnou neúnosnou těžkost a obecně by to neplnilo svůj účel z důvodu potřeby a požadavků na distribuci, jak se uvádí od Ibn Tejmíje. Domníváme se, že podobně mimořádný a nestandartní případ nastává i u muslimské komunity v ČR. A Alláh ví nejlépe.

Na základě toho stanovilo Ústředí muslimských obcí v ČR finanční protihodnotu zekátu l-fitru na letošní rok jako 150,- Kč.

Svůj zekátu l-fitr můžete uhradit ve vaší mešitě, modlitebně či islámském kulturním centru při příslušné místní muslimské obci do kasičky vyhrazené k tomuto účelu.

Doba uhrazení podle šejcha ‘Abdul’azíze ibn ‘Abdilláh Ibn Báze začíná 28. a pokračuje 29. a 30. dne postního měsíce Ramadánu, přičemž nejzazší termín je ráno svátečního dne až do samé sváteční modlitby. 5

  1. Tak uvádějí Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 1609; Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 1827; a al-Hákim v al-Mustedreku, 1/409. Jako sahíh podle al-Buchárího podmínek ho ocenil Ibn Hadžer v Bulúghu l-merám, hadís č. 630; a jako vyhovující al-Albání v Techrídžu Miškáti l-mesábíh, hadís č. 1759.
  2. Viz Chatíb al-Baghdádí v Táríchu Baghdád, 11/576; viz též al-Medžmú’u Šerhu l-Muhazzeb, 6/107.
  3. Hadísy o tom jsou muttefekun ‘alejhi, zaznamenali je al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 1506; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 985.
  4. Viz at-Tebrízí v Miškátu l-mesábíh, poznámka k hadísu č. 1815.
  5. Viz Medžmú’u l-fetáwá we l-makálát,14/32.