O pokrytectví

Logo XXL
Hasan al-Basrí řekl: „Kdo bude hledat z této (islámské) znalosti něco, přejíce si tím a prahnouce tím po čemkoli, co je u Alláha, dosáhne toho a bude mu to k užitku. Kdo si skrze to však bude přát vezdejšek, to mu bude, při Alláhu, celý úděl toho.
 

Hasan al-Basrí řekl: „Kdo bude hledat z této (islámské) znalosti něco, přejíce si tím a prahnouce tím po čemkoli, co je u Alláha, dosáhne toho a bude mu to k užitku. Kdo si skrze to však bude přát vezdejšek, to mu bude, při Alláhu, celý úděl toho.
 
Ibn Kajjím říká: „Při Alláhu, skutečně v srdcích prvních předků existoval takový strach před pokrytectvím, kvůli jejich vědění o jeho nezpozorovatelnosti, velikosti, jednotlivinách, obecnosti. Jejich názor samých na sebe byl špatný, takže se báli, aby nebyli mezi ostatními pokrytci.
 
Od Hasana al-Basrího se traduje, že řekl o pokrytectví: „Před ním si není jist nikdo, nežli sám pokrytec a nikdo se jej nebojí více, nežli věřící.
Ibn Kajjím řekl: „Shodně víře služebníka a jeho poznání, zvětšuje se strach, aby se nestal jedním z nich. Proto se zvětšil strach vznešených z této ummy, kteří se báli, aby nebyli jedněmi z nich.