Ó společníče hříchu

Logo XXL

 V al-Hiljetu l-Awlijá je zaznamenáno, že Ibn ‘Abbás رضي الله عنهم pravil:

 V al-Hiljetu l-Awlijá je zaznamenáno, že Ibn ‘Abbás رضي الله عنهم pravil:

يا صاحب الذنب لا تأمن فتنة الذنب وسوء عاقبة الذنب ولما تتبع الذنب أعظم من الذنب إذا علمت فله حبا بك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب وضحكك وأنت لم تدر ما لله صانع بك أعظم من الذنب وفرحك بالذنب به أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب ويحك الشياطين تدري
Ó společníče hříchu, neciť se bezpečně před Soudem a zlým následkem hříchu. Však to, co následuje po hříchu je ti ještě větším zlem, než sám hřích. Trošička studu, kterou ani nemáš vůči tomu po tvé pravici i tomu po tvé levici (tj. andělé písaři) je ještě horší, nežli sám hřích. Tvá radost s hříchem, když ho pácháš, je ještě horší, než sám hřích a tvůj smutek po hříchu, kdykoli ti uteče šance zhřešit je ještě horší, než sám tvůj hřích. Tvá obava z větru, když hýbe dveřmi, které tě ukrývají, když pácháš hřích, přičemž tvé srdce není rozrušeno tím, že Sám Alláh tě vidí – je horší než sám hřích. A běda šejtánům.

Převzato z: al-Džewáb al-Káfí li men se’ele ‘ani d-Dawá´i š-Šáfi‘  imáma Ibn Kajjíma al-Džewzíjje.