O zlepšení sebe sama během Ramadánu

a person sitting on the floor

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech pilířů islámu, náboženských povinností a ubírejme se přímou a správnou cestou. Věru nejlepším slovem je slovo Boží, nejlepším vedením cesta Jeho milovaného Muhammeda a nejhorší věcí jsou inovace vnesené do náboženství, protože každá novota je zhoubnou inovací a každá zhoubná inovace končí v Pekelném Ohni.

Vznešený Alláh praví:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali!” (Áli ‘Imrán: 102)

Milí bratři v islámu!

Pro toho, kdo chce, je měsíc Ramadán jednou z nejlepších příležitostí jak změnit svůj život. Je měsícem usilovného boje proti špatnosti vlastního ega skrze denní půst a noční modlitbu. Je měsícem přibližování se k našemu Pánu Vznešenému. Je časem, kdy máme možnost stát se po jeho uplynutí lepšími, než jsme byli před jeho příchodem. Každý z nás máme své početné chyby a již jsme zavalení obrovským počtem spáchaných hříchů. Je mnoho cest a způsobů, jak se zlepšit, stejně jako existuje nepřeberné množství našich nedostatků, prohřešků a slabostí.

Avšak existují tři základní věci, které bychom měli v tomto měsíci zlepšit. Jsou jimi:

  1. Náš vztah k našemu Stvořiteli.

Posilujeme náš vztah k Alláhu oddaným uctíváním, půstem i modlitbou. Avšak musíme si dobře uvědomovat, že jako je Alláh Pánem všech světů v době Ramadánu, tak zůstává Pánem také v ostatních měsících roka. V této oblasti se tedy zlepšíme tím, že se skutky uctívání, na které jsme si během Ramadánu navykli, budeme pokračovat i po skončení postního měsíce. Matka věřících ‘Áiša رضي الله عنها vyprávěla, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم na otázku, který čin je Alláhu nejmilejší, odpověděl:

أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

Ten nejtrvalejší, byť by byl malý.1

2. Náš vztah k nám samým.

Měsíc Ramadán je měsícem účtování se sebou samými, krocení našeho ega, jeho povzbuzování k dobru a nápravy jeho nedostatků a chyb. Toto by měla být pravidelná zvyklost muslima, díky níž může vystupovat na stále vyšší a dokonalejší duchovní příčky.

Al-Hasan al-Basrí pravil: “Věřící si stráží své ego. Kvůli Alláhu ho žene ke zúčtování. Věru pak lehké bude zúčtování v Den Zmrtvýchvstání pro ty lidi, kteří účtovali se sebou samými ještě na tomto světě a věru těžké bude zúčtování v Den Zmrtvýchvstání pro ty lidi, kteří se průběžnému účtování na tomto světě nevěnovali.2

3. Náš vztah k ostatním ve společnosti.

Je to vztah tří rozměrů – jednak muslima k jeho rodině a blízkým, pak k muslimské komunitě, jejímž je členem a nakonec také k širší společnosti jako k celku, tedy ke všem lidem, obzvláště nemuslimům.

V Ramadánu, stejně jako po celý zbytek roku, je naší povinností posilnit příbuzenské vazby a navštěvovat členy naší rodiny. Nicméně právě Ramadán je skvělá příležitost, jak jim prokázat dobro.

Abú Hurejra رضي الله عنه vypráví, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ‏.‏ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ‏.‏ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ‏.‏ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ‏.‏ قَالَ فَهْوَ لَكِ

Alláh stvořil všechno stvoření a když Své stvořitelské dílo dokončil, řeklo lůno: “Nyní se zde k Tobě utíkám před všemi, kdo má pouta zpřetrhají.” “Nebudeš potom spokojeno, pokud já zachovám dobré vztahy s tím, kdo pečuje o tvá pouta a zpřetrhám vztahy s tím, kdo tvá pouta zpřetrhá?” “Ovšemže jsem,” odpovědělo lůno a Alláh odvětil: “Pak toto je pro tebe.

Posel Boží صلى الله عليه وسلم dodal:

فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ

Chcete-li, recitujte:

‏فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

A je možné, že obrátíte-li se zády, budete šířit pohoršení na zemi a narušíte pokrevní svazky své.” (Muhammed: 22) 3

Co se týče vztahů v muslimské komunitě, v Ramadánu je nutno pracovat na vzájemném bratrství a shovívavosti mezi námi muslimy.

Vznešený Alláh praví:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

Věru věřící jsou si jedině bratry, usmiřujte proto mezi bratry svými.” (Hudžurát: 10)

An-Nu’mán ibn Bešír رضي الله عنهما vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّ

Příměr věřících v jejich vzájemné lásce, milosrdenství a soucitu je jako příklad jediného těla. Zabolí-li jediná jeho část, celý zbytek těla odpovídá malátností a horečkou.4

Třetí neopomenutelnou součástí nápravy našich společenských vztahů je přesah k ostatním lidem, jmenovitě nemuslimům. Tento vztah je otázkou správné reprezentace islámu. Jím dosvědčujeme pro ostatní, co je islám a co znamená být muslimem. Proto, aby každý z nás toto co nejvěrněji zprostředkoval, musí ztělesňovat ctnosti a vznešené mravy Božího Posla صلى الله عليه وسلم.

Vznešený Alláh praví:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí i kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími!” (Nahl: 125)

V hadísu od Sehla ibn Se’ada رضي الله عنه Posel Boží صلى الله عليه وسلم říká:

فَوَاللَّهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

Při Alláhu! Kdyby byl díky tobě na správnou cestu uveden jediný člověk, bylo by to pro tebe lepší než červení velbloudi.5 Proto je každý z nás ambasadorem islámu, obzvláště v této zemi, kde je nás tak malý počet.

(…)

Služebníci Boží!

Mějte na paměti, že Alláh si ze všech měsíců v roce pro Sebe vyvolil právě Ramadán. A je tomu tak kvůli půstu v něm, protože půst si Alláh pro Sebe vyvolil ze všech činů synů Adamových, za něj odměňuje zvláštní odměnou, která nemá hranic, jak se dozvídáme v mnoha podáních od Božího Posla صلى الله عليه وسلم.

Samým cílem půstu je realizovat u muslima nárůst bohabojnosti, aby se stal co možná nejlepší verzí sebe samého. Kdo v Ramadánu nezlepší své vlastní mravy a neobnoví svou úmluvu pokornosti vůči svému Pánu, ten se nepostil správným způsobem.

V hadísu od Abú Hurejry رضي الله عنه Posel Boží صلى الله عليه وسلم říká:

رُبَّ صائمٍ لَيسَ لَه مِن صيامِه إلّا الجوعُ

Někteří postící se mají ze svého půstu možná tak akorát hlad.6

Zamysleme se proto naopak nad ohromnou odměnou, kterou Alláh přichystal pro postící se.

Vyvolený, Bohem milovaný Posel Boží صلى الله عليه وسلم v hadísu od Abú Hurejry رضي الله عنه říká:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Kdo se bude postit celý Ramadán s vírou a nadějí, tomu bude odpuštěno z hříchů vše, co předcházelo.7

Abú Hurejra رضي الله عنه také uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم rovněž ohledně Ramadánu pravil:

وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

Alláh každou jednu noc během něj určité lidi vykoupí z Ohně.8

Proto pohlédněte, milí bratři, jak prožívali Ramadán naši zbožní předkové, jak vykonávali svůj půst i modlitbu či jak rozdávali na cestě Boží milodary, nechte se inspirovat a probuďte v sobě vysoké ambice. Pokud neobnovíme svou víru a neproměníme se k lepšímu v Ramadánu, kdy jindy to učiníme? Není snad Ramadán k takové proměně tou nejlepší příležitostí?

Prosím Alláha, aby se nad námi smiloval a pomohl nám na této cestě stát se lepšími, aby zkvalitnil naše dobré činy, zlepšil naši mravnost, očistil naše srdce, pozvedl naše duše, zkrotil naše ega a umožnil nám dosáhnout nejlepší odměny na onom světě. Ámín!

  1. Muttefekun ‘alejh. Zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 6465; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 782.
  2. Uvádí Ibnu l-Kajjim v Ighásetu l-lehfán, 1/135.
  3. Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 5987.
  4. Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 2856.
  5. Muttefekun ‘alejhi. Zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 2942; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 2406.
  6. Zaznamenal Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 1690; a jako hasan sahíh ho uvádí al-Albání v Sahíhu Suneni Ibni Mádža, hadís č. 1380. Zaznamenali ho také an-Nesáí v as-Sunenu l-kubrá, hadís č. 3249; a Ahmed v Musnedu, hadís č. 9683 s drobnými odchylkami.
  7. Muttefekun ‘alejhi, zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 38; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 760.
  8. Zaznamenali at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 682; a Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 1642. Jako hasan ocenil al-Albání v Sahíhu l-Džámi’, hadís č. 759.