Ochrana před inovacemi

Logo XXL

بسم الله الرحمن الرحيم

Existují tři hlavní body ochrany před inovacemi v akídě a zbavení se jich.

بسم الله الرحمن الرحيم

Existují tři hlavní body ochrany před inovacemi v akídě a zbavení se jich.
1. Návrat ke Knize Boží a Sunně Jeho Posla صل الله عليه و سلم, aby se z nich čerpalo správné islámské přesvědčení. To byla cesta našich správně vedených předků a současné generace neuspějí jinak, nežli takto a způsobem, jakým uspěly generace první! K tomu je třeba dodat i znalost o přesvědčení zbloudilých skupin, poznání jejich odchylek a pochybností, aby se na ně mohlo adekvátně odpovědět a upozornit, protože o toho, který nepozná zlo, je možno se bát, že by do něj mohl upadnout .
2. Starost o vyučování správné islámské akídy ve školách, v naučných kroužcích v mešitách (halkách) a veškerými ostatními způsoby, důvěryhodnými učenci a šiřiteli, ze spolehlivých knih.
3. Reforma lidských přesvědčení a kampaň islámských učenců a šiřitelů islámu proti všem věroučným deviacím, odpověď na pochyby a lsti zbloudilých skupin atd.