Odměna za nakrmení postícího se

Logo XXL

OTÁZKA: Jakou budu mít odměnu za to, že pozvu na iftár někoho, kdo se postí? A vztahuje se tato odměna už i na poskytnutí datlí a vody na přerušení půstu, nebo i na nasycení postícího se sváteční večeří?

ODPOVĚĎ:

Kdo nakrmí postícího, bude mít stejnou odměnu jako on.

OTÁZKA: Jakou budu mít odměnu za to, že pozvu na iftár někoho, kdo se postí? A vztahuje se tato odměna už i na poskytnutí datlí a vody na přerušení půstu, nebo i na nasycení postícího se sváteční večeří?

ODPOVĚĎ:

Kdo nakrmí postícího, bude mít stejnou odměnu jako on.

Důkaz nám poskytuje Zejd ibn Chálid al-Džuhaní رضي الله عنه, který vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl:

‏ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا ‏.

Kdo poskytne postícímu se něco, s čím může přerušit půst, tomu se dostane stejné odměny, jako je odměna postícího se, aniž by se z ní cokoli ubralo.[1]

Šejch Bender ibn Sulejmán al-Chajberí byl dotázán na podobnou otázku a smýšlí, že pro získání této odměny postačuje už i poskytnutí čehokoli, čím postící se osoba přeruší svůj půst, třeba i jediné datle či doušku vody. Kdo mu toto poskytne, dostane stejnou odměnu, jako ten, kdo se postil, za předpokladu, že ten, kdo postícímu toto poskytl, měl ten správný úmysl. Smyslem hadísu je poskytnout druhému, svému bratrovi, cokoli, čím může třeba i čistě symbolicky přerušit svůj půst, byť by to byl jen doušek vody. Už i za to bude dotyčný odměněn.

Pokud někdo dá postícímu ještě navíc další jídlo, aby se po skončení svého půstu do sytosti najedl, toto je také dobré a také to zajistí, dá-li Alláh, odměnu. Nicméně tento hadís hovoří o poskytnutí něčeho přímo na přerušení půstu. Toto byl také názor šejcha Muhammeda ibn Sáliha al-‘Usejmína.

A Alláh ví nejlépe.

__________________________________________________________

[1] Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 807 jako hasan sahíh.