Ramadán 1440 hidžry – 2019 kř. éry

silhouette of dome building

Ústředí muslimských obcí v ČR vyhlásilo začátek letošního Ramadánu na západ slunce dnes 5.5. 2019, na základě nespatření nového srpku měsíce oznámeného komisí Nejvyšší soudní rady v Království Saúdské Arábie včera dne 29. ša’bánu 1440 (sobota 4. 5. 2019 kř. éry). Proto byl dnešek, neděle 5. 5. 2019 dopočítán jako 30. den měsíce ša’bánu 1440.

Toto rozhodnutí o dopočítání se opírá o hadís Posla Božího صلى الله عليه و سلم ve znění:

Ústředí muslimských obcí v ČR vyhlásilo začátek letošního Ramadánu na západ slunce dnes 5.5. 2019, na základě nespatření nového srpku měsíce oznámeného komisí Nejvyšší soudní rady v Království Saúdské Arábie včera dne 29. ša’bánu 1440 (sobota 4. 5. 2019 kř. éry). Proto byl dnešek, neděle 5. 5. 2019 dopočítán jako 30. den měsíce ša’bánu 1440.

Toto rozhodnutí o dopočítání se opírá o hadís Posla Božího صلى الله عليه و سلم ve znění:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ

Postěte se, až když ho (tj. srpek nového měsíce) uvidíte, stejně jako přerušte půst, až když ho uvidíte. Když je zamračeno, takže ho nemůžete vidět, pak doplňte počet (tj. třicátý den předcházejícího měsíce).[1]

První ramadánskou nepovinnou modlitbu teráwíh se budete moci pomodlit v neděli 5. 5. 2019 po povinné večerní modlitbě (arab. العشاء al-‘išá´), tj. v předvečer prvního postního dne, kterým bude pondělí 6. května 2019, in šá´ Alláh.

ZA PORTÁL E-ISLÁM.CZ PŘEJEME VŠEM MUSLIMŮM NEJLEPŠÍ MOŽNÉ PROŽITÍ POŽEHNANÉHO MĚSÍCE RAMADÁNU A PROSÍME, ABY ALLÁH DŽ.Š. PŘIJAL VEŠKERÉ VAŠE ČINY UCTÍVÁNÍ BĚHEM RAMADÁNU I MIMO NĚJ. ÁMÍN.

رمضان مبارك

Ramadán mubárek!

Ramazan-ı Şerifiniz Mübarek Olsun!

Рамазан Шериф Мубарек олсун!

Blessed Month of Ramadhan!

Ibn Redžeb pravil:

Jak by se nějaký věřící neměl radovat ze zvěsti o tom, že brány Ráje budou otevřeny? Jak by se nějaký hříšník nemohl radovat ze zprávy o tom, že brány Pekla budou uzavřeny? Či jak by se kdokoli soudný nemohl radovat, pokud se dozví, že šejtáni budou spoutáni okovy? Může být vůbec nějaký jiný čas podobný tomu, který právě nastává?[2]

PŘESNÉ ČASY ZAČÁTKU A KONCE PŮSTU, JAKOŽ I JEDNOTLIVÝCH DENNÍCH MODLITEB MŮŽETE NAJÍT VYPOČTENÉ PRO VĚTŠINU ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH MĚST NA INTERNETOVÉ ADRESE: http://islamweb.cz/ ANEBO VE VAŠICH ISLÁMSKÝCH CENTRECH ČI MEŠITÁCH.

__________________________________________________________

[1] Hadís zaznamenali imámové Muslim v Sahíhu, hadísy č. 1081 od Abú Hurejry رضي الله عنه a 1080 od Ibn Omara رضل الله عنهما; Málik v Muwetta’u od Ibn Omara, hadís č. 636 a 633.

[2] Viz Latáifu l-me’árif, str. 203.