Odpověď těm, kteří pro sebe nevidí potřebu učit se věrouce

Logo XXL

OTÁZKA: Jsou lidé, kteří u sebe nevidí potřebu učit se věrouku s odůvodněním, že jsou přece muslimové a nikoli nevěřící, nebo modloslužebníci. Jaká je odpověď těmto?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jsou lidé, kteří u sebe nevidí potřebu učit se věrouku s odůvodněním, že jsou přece muslimové a nikoli nevěřící, nebo modloslužebníci. Jaká je odpověď těmto?

ODPOVĚĎ:
To, že muslimy učíme věrouku neznamená, že je odsuzujeme jako nevěřící. [1] Spíše je učíme věrouku proto, aby o ní byli dobře zpraveni a věděli, co anuluje víru muslimského jedince a co je v rozporu se správnou islámskou ‘akídou.
Huzejfa ibn Jemán, jeden ze společníků Božího Posla صلى الله عليه و سلم řekl: „Lidé se ptali Božího Posla صلى الله عليه و سلم na dobro, ale já si jej zvykl ptát na zlo, ze strachu abych do něj neupadl.[2]
Stejně tak i Omar ibnu l-Chattáb řekl: „Tak vazby islámu budou, kousek po kousku, zpřetrhávány, neboť lidé budou vstupovat do islámu, ale nebudou si vědomi nevědomosti (arab. džáhilíjja, tj. bludné praktiky, které islámu odporují).[3]
Proto, učíme-li věrouku, neznamená to, že ty, které učíme, odsuzujeme za nevíru. Spíše to znamená, že si přejeme, aby ti, které učíme, si byli plně vědomi, co je to správná islámská věrouka, aby k ní přilnuli a byli si dobře vědomi toho, co jí odporuje a od takových věcí se drželi co nejdále. Alláh Nejvyšší říká směrem ke Svému Poslu صلى الله عليه و سلم:
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
Věz tedy, že není božstva kromě Boha, a pros za odpuštění vin svých i vin mužů a žen věřících! Bůh dobře ví o přecházení vašem a zná i konečný příbytek váš. (Muhammed:19)
Proto je nezbytné, aby se každý učil a nespokojil se jen s pouhým prohlášením: „Já jsem muslim.“ Ano, jsi opravdu muslim – a chvála Bohu za to. Nicméně, když se někoho z vás zeptají, co znamená islám, nebo budete požádáni o vysvětlení, co islám je, mnoho z vás to ani nebude schopno správně vysvětlit. Tedy, pokud je člověk ignorantem i v takových základních otázkách, je dost dobře možné, že upadne ve faleš, aniž si to vůbec uvědomí. Je-li někdo z vás dotázán, aby vysvětlil pět pilířů islámu, nebo šest pilířů ímánu, jak je učil a vysvětloval Boží Posel صلى الله عليه و سلم, nebude toho schopen. Jak je potom možné, že ten, kdo o sobě říká, že je muslim, neumí zodpovědět tyto základní otázky?
Proto je nezbytné učit se, co je tewhíd, neboť tewhíd je základem jak Náboženství, tak i správné islámské věrouky.
Proto nikdo neopouští a nevyhýbá se učení se o tewhídu, jeho záležitostech, nezbytnostech, hranicích, podmínkách, základech, jasných důkazech, plodech a následcích – a to jsou věci které zvyšují a posilují víru a které naopak víru snižují a oslabují, kromě dvou: buď naprostého ignoranta nebo zavilého heretika, který si přeje lidi odvrátit od správné věrouky a čistého tewhídu, který si přeje lidem indoktrinovat jeho falešné pseudo-víry a heretická učení jiných, která jsou lživě připisována islámu. A to je možná případ těch, kteří se vyhýbají učení se o tewhídu. Alláh Vznešený říká:
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
Věřící nechť se nevypravují všichni najednou; proč by se z každé skupiny nemohl vypravit jeden oddíl, aby se lidé z něho poučili o náboženství a aby po návratu mohli varovat svůj lid – snad budou se mít na pozoru! (Tewba:122)
Také Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl: „Komu si Alláh zapřeje ukázat Své dobro, tomu dá porozumět Náboženství.[4] Význam tohoto hadísu je, že kdykoli si Alláh nepřeje ukázat někomu Své dobro, tomu pak nedá porozumět Náboženství. Proto ten, který říká, že se nepotřebuje učit ‘akídu, je jako by říkal: „Nepotřebuji porozumět Náboženství.“ A to může říct leda buď úplný ignorant, nebo ten, který není správně veden!
 
Autor: šejch Sálih ibn Fewzán al-Fewzán

Zdroj: časopis al-Istikáma, č. 8 (šewwál 1418 hidžry/ únor 2008)[1] Al-munteká mine l-fetáwá, 1/303-306.
[2] Obecně přijímaný. Sahíhu l-Buchárí, hadís č. 3606; Sahíh Muslim, hadís č. 1847.
[3] Zaznamenal Ibn Tejmíjja v Medžmú’u l-fetáwá, 10/301.
[4] Zaznamenal Buchárí od Mu’áwíji, 1/25.