Osm podob požehnání v postní snídani

white ceramic plate beside gray steel spoon

Anas ibn Málik رضي الله عنه vyprávěl, že posel Boží صلى الله عليه و سلم  řekl:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

Jezte jídlo před úsvitem, neboť věru je v něm požehnání.[1] 

Abú Sa’íd al-Chudrí رضي الله عنه  uvádí, že Posel Božíصلى الله عليه و سلم také řekl:

Anas ibn Málik رضي الله عنه vyprávěl, že posel Boží صلى الله عليه و سلم  řekl:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

Jezte jídlo před úsvitem, neboť věru je v něm požehnání.[1] 

Abú Sa’íd al-Chudrí رضي الله عنه  uvádí, že Posel Božíصلى الله عليه و سلم také řekl:

السُّحورُ كلُّه بركةٌ فلا تَدَعُوه، ولَو أن يَجرَعَ أحدُكُم جَرعةً مِن ماءٍ، فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ وملائكتَه يُصلُّونَ على المتسحِّرينَ.

Celá postní snídaně před úsvitem je požehnaná, proto ji nevynechávejte, byť byste se měli jen napít jediný doušek vody. To proto, že Vznešený Alláh i Jeho andělé žehnají všem, kteří se jí zúčastňují.[2]

Jídlo či snídaně před úsvitem (arab. السحور as-suhúr) v sobě obsahuje mnoho požehnání a Božích darů, mezi nimi těchto osm:

1. Je v něm požehnání z důvodu uposlechnutí příkazu Božího Posla صلى الله عليه و سلم.

2. Dává postícímu se, který toto jídlo sní, sílu efektivně dokončit půst a vykonat skutek poslušnosti vůči Alláhu. Tohle je především důležité pro dítě či dospívajícího jedince.

3. Věřící má další příležitost poskytnout milodar a nakrmit chudáka, který jídlo v tu dobu bude také potřebovat. Tohle je možnost získat další odměnu za nakrmení chudáka suhúrem.

4. Je to způsob, jak zůstat vzhůru v požehnaném čase, kdy jsou prosby přijaté – tedy na samém sklonku noci. 

5. Je to způsob, jak dosáhnout správného vedení. Pokud je jedinec, který se postí, extrémně hladový, může prokázat špatné chování právě kvůli neutišenému hladu. To, že se ještě před začátkem samotného půstu ještě jednou nají, pak pomáhá postícímu se jedinci lépe ovládat své chování a cvičit svou trpělivost. 

6. Díky suhúru je úmysl věřícího pro nadcházející den půstu nanovo zopakován. To umožňuje, abychom předešli rozdílům názorů ohledně toho, zda musí existovat úmysl pro každý jeden den půstu či stačí jeden úmysl na začátku celého Ramadánu. Jedení suhúru zachovává člověka na bezpečné straně a dává mu jistotu, že se každý den postil s patřičným úmyslem.  

7. Suhúr dodává postícímu se jedinci ještě více nadšení a elánu pro náročný den půstu.

8. Suhúr pomáhá člověku vydržet půst, až do západu Slunce. Dává mu náskok a přibližuje ho situaci v normální den, kdy by už měl za sebou tři nebo čtyři chody.

Autoři: klasičtí imámové Ibnu l-Mulekkin, Ibn Hadžer a učenec XX. století Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín 

Zdroje: díla al-I’lám, 5/187-188; Fethu l-Bárí, 5/271; a Medžmú’u l-fetáwá we r-resáil, 19/362. 

Překlad: Afrim Peer

_____________________________________________________________________________

[1] Hadís je muttefekun ‘alejhi, uvádí ho al-Buchárí v Sahíhu, č. 1923; a Muslim v Sahíhu, č. 1079.

[2] Zaznamenali Ahmed v Musnedu, hadís č. 11101; al-Hajsemí v Medžme’u z-zewáid, 3/153 s poznámkou, že všichni jeho vypravěči jsou spolehliví, kromě Abú Rufá’y, o němž není k nalezení ani pochvala, ani kritika. Hadís také uvádí al-Munzirí v at-Terghíbu we t-terhíb, 1/150; a jako sahíh ho oceňuje al-Albání v Sahíhu t-Terghíbi we t-Terhíb, hadís č. 1070.