Panna Maria v islámu

Logo XXL

OTÁZKA: Považuje islám Marii, matku Ježíše, za Pannu jako křesťané? Má se za to, že Maria měla i další děti? Byl Josef biologickým otcem Ježíše? Kdo je důležitější nebo svatější v rodině Marie, Josefa a Ježíše? Ve kterých ctnostech Maria vynikala? Měla nějaké chyby? Jaký je islámský názor na dědičný hřích? Byla Marie počata bez tohoto hříchu? Ví se, kdy a jak zemřela?

OTÁZKA: Považuje islám Marii, matku Ježíše, za Pannu jako křesťané? Má se za to, že Maria měla i další děti? Byl Josef biologickým otcem Ježíše? Kdo je důležitější nebo svatější v rodině Marie, Josefa a Ježíše? Ve kterých ctnostech Maria vynikala? Měla nějaké chyby? Jaký je islámský názor na dědičný hřích? Byla Marie počata bez tohoto hříchu? Ví se, kdy a jak zemřela? (Katolíci věří, že byla s tělem vzata do nebe.) Má islám své světce? Pokud ano, jsou to muži nebo ženy? Kdo konkrétně?


ODPOVĚĎ:
Islám považuje Marii za pannu stejně jako křesťanství, tj. uznává neposkvrněné početí.
O dalších dětech Marie, kromě Ježíše, není v islámských pramenných textech nic známo, tj. buď žádné neměla, nebo to nebylo důležité pro konečné poselství lidstvu.
Josef nebyl biologickým otcem Ježíše.
Ježíš, mír s ním, je nejdůležitější postava z těchto tří: Marie, Ježíš a Josef. Ježíš byl Božím Poslem, který kázal pravdu Boží Jedinnosti stejně jako ostatní poslové od Adama po Muhammeda. Ježíš mluvil s lidmi jako dítě i dospělý, léčil nemocné, uzdravil chromého, slepého i malomocného, konal zázraky atd. to vše z dovolení Božího.
Marie, jeho matka, je pak upřímnou a pravdomluvnou služebnicí Boží a je vybrannou mezi ženami.
Mezi ctnosti Marie patří čest, počestnost, odevzdannost Bohu, trpělivost, diskretnost. Bůh ji chválí a skrývá její chyby proto není pro věřícího určeno, aby po nich pátral a rozodkrýval je.
Islám neuznává dědičný hřích.
Islámské pramenné texty neuvádějí nic mimořádného ke smrti Marie, rozhodně nebyla fyzicky vzata na nebe jako u katolíků.
Mimořádnému postavení jako vzor morálních kvalit jsou v islámu uznávány kromě Marie také manželky posledního Proroka, Muhammeda, mír s ním a ženy jeho druhů, první generace muslimů, tzv. sahába. (v žen. rodě sahábíja).
Islám neuznává nanebevzetí Marie.
Islám neuznává žádné světce ani jejich kulty. To by odporovalo základní myšlence islámu, že není ožstva kromě Boha. Tedy jen Bůh jediný má právo být uctíván a žádný prostředník mezi Ním a lidmi neexistuje.