Pes zaútočil, protože jsi urážel Proroka

Logo XXL

Urážení Proroka صلى الله عليه و سلم není záležitostí moderní doby, dělo se odedávna. Někdy se ovšem stávalo, že mu byla učiněna přítrž Samotným Alláhem, Jediným Pánem osudu, Který řídí běh všech věcí, následků a příčin. Toto je jedna taková historická událost:

Urážení Proroka صلى الله عليه و سلم není záležitostí moderní doby, dělo se odedávna. Někdy se ovšem stávalo, že mu byla učiněna přítrž Samotným Alláhem, Jediným Pánem osudu, Který řídí běh všech věcí, následků a příčin. Toto je jedna taková historická událost:

V roce 675 hidžry (1258 kř. éry) zaútočil mongolský chán Hülegü na Bagdád, hlavní město ‘abbásovského chalífátu a metropoli islámského světa. Povraždil tam statisíce lidí, mezi nimi i tisíce učenců. Otevřel tak cestu mimo jiné i křesťanským misionářům, kteří šířili svou víru mezi lidem. I sám chán měl za ženu křesťanku.
Jednou do Bagdádu přijela delegace nejvznešenějších šlechticů mezi křesťany, aby oslavili křest jednoho z klíčových mongolských mocipánů. Mongol (chán) i jeho nejoblíbenější lovecký pes spočívali opodál.
Jeden z křesťanů následně začal Mongolovi blahopřát k jeho přijetí Krista a začal urážet Proroka Muhammeda صلى الله عليه و سلم. Pes začal štěkat a na muže zaútočil a začal ho nepěkně trhat. Několika mužům dalo práci psa od něho odervat.
Jeden z přítomných se obrátil na křesťana a řekl mu: „Ten pes to udělal, protože jsi nemluvil pěkně o Prorokovi صلى الله عليه و سلم.“
Dotyčný nevěnoval jeho slovům pozornost a arogantně prohlásil: „Ne, ten pes kvůli tomu přece nezaútočil. Když jsem mluvil, mávl jsem rukou a on si myslel, že ho chci udeřit.“
Onen křesťan pokračoval a dále Proroka صلى الله عليه و سلم urážel nadávkami. Najednou rozlícený pes vyskočil a zaťal mu tesáky přímo do hrdla. Muž na místě zemřel.
Tento incident způsobil, že čtyřicet tisíc Mongolů toho dne přijalo islám.
Zdroj: Ibn Hadžer v ad-Durar al-Kámina, 3/128-129.