Pokrývka hlavy při modlitbě

man in black shirt sitting on floor

OTÁZKA: Je nošení mužské pokrývky hlavy (turbanu, kufíje, čepičky) v modlitbě povinné či alespoň doporučené?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Je nošení mužské pokrývky hlavy (turbanu, kufíje, čepičky) v modlitbě povinné či alespoň doporučené?

ODPOVĚĎ:

Nošení pokrývky hlavy u mužů není ani povinností, ani doporučením, s výjimkou situace, kdy je nošení pokrývky hlavy dobrým zvykem a patří k úplnosti a kráse oděvu na daném místě.

Šejch Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín na tuto otázku odpověděl takto:

Nošení těchto věcí při modlitbě není povinností, protože pokrývání hlavy nepatří k podmínkám správného vykonání modlitby. Nicméně, pokud ovšem jste v zemi, kde je jejich nošení dobrým zvykem a kde jsou součástí patřičného oděvu osoby, potom je záhodno je obléci, neboť Vznešený Alláh praví:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Synové Adamovi! Odívejte se do šatů ozdobných v modlitebně každé! (A’ráf: 31)

Tedy pokud je součástí příkladného oblečení také to, že člověk má něco na hlavě, jako turban, kufíju nebo čepičku, potom je toto doporučeno nosit i během modlitby. Pokud se pohybujete v zemi, kde něco takového zvykem není, potom se můžete modlit i bez ní.[1]

Al-Albání ohledně pokrývek hlavy uvedl, že „se jedná o zvyklost danou tradicí, nikoli o sunnu z hlediska uctívání,“ nicméně pokrývky hlavy nošené tradičně muslimy mnoha kultur jsou dle něj „charakteristickým kulturním znakem muslimů, kterým se liší od nemuslimů, což platí obzvláště dnes, kdy lze muslima rozpoznat od nemuslima podle oděvu jen velmi těžko.[2]

________________________________________________________________

[1] Fetwa k dispozici v anglické verzi zde <http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=126>.

[2] Viz Silsiletu l-ahádísi d-da’ífa, 1/253-254.