Pravidla sledování televize

Logo XXL

Otázka: Jaké je islámskoprávní stanovisko ve věci sledování televize?
Odpověď:

Otázka: Jaké je islámskoprávní stanovisko ve věci sledování televize?
Odpověď:
Ve svém základu je televize, stejně jako rádio a magnetofon atd. – požehnání, které Bůh věnoval svým služebníkům, ve shodě se svými slovy (ve významu): A kdyby jste chtěli spočítat všechny požehnáni Boha, nebyli by jste toho schopni. (Nahl:18) Takto je sluch požehnáním, zrak je požehnáním, a stejně rty a jazyk.
Nicméně, mnoho z těchto požehnání se stalo prostředky zkoušky pro své majitele, protože oni je neužívají způsobem, který Alláh miluje a vyžaduje, aby tímto způsobem byly používány.
Proto považuji rádio, televizi a magnetofon za požehnání Boží, ale jen potud, dokud jsou používány jako požehnání. Tedy v tom případě, když jsou užívány pro přínos a prospěch této ummy.
Avšak dnes, devět a devadesát procent z toho, co vídáme v televizi, je zlo, věci nemorální, nemravné, zakázané, zatímco jedno jediné procento z toho má nějaký přínos (tj. je dobrem) a věcí prospěšnou pro lidi. Ale posouzení je vztaženo vzhledem k převažujícímu, tedy většině, a nikoli menšině. Proto není pochyb, že sledování televize v její dnešní podobě je harám (tzn. zakázáno).
Kdyby tedy existoval opravdový muslimský stát, mohl by umístit programy založené na znalosti, které by byly prospěšné pro ummu. Pak bych už nemohl říci dokonce ani to, že televize je přípustná. Spíše bych měl říci, že by to bylo povinností.
autor: šejch Muhammed Násiruddín al-Albání
zdroj: časopis al-Asála