Mužská obřízka

Logo XXL

Otázka: Jaký je islámsko-právní názor ve věci mužské obřízky?
Odpověď:
Mužskou obřízkou rozumíme chirurgické odstranění předkožky, která pokrývá žalud penisu. Hanefíjský imám al-Máwerdí definuje  šarí’atsky akceptovanou mužskou obřízku  minimálně odkrytím špičky žaludu, respektive v ideálním případě odnětím celé předkožky.

Otázka: Jaký je islámsko-právní názor ve věci mužské obřízky?
Odpověď:
Mužskou obřízkou rozumíme chirurgické odstranění předkožky, která pokrývá žalud penisu. Hanefíjský imám al-Máwerdí definuje  šarí’atsky akceptovanou mužskou obřízku  minimálně odkrytím špičky žaludu, respektive v ideálním případě odnětím celé předkožky.
Mužská obřízka je nedílnou součástí islámské péče o čistotu, je tradicí lidské přirozenosti, sahající až k dobám Božího proroka Ibráhíma, mír s ním, či možná ještě dále.
Podle islámské tradice má být prováděna v raném věku od 7. do 40. dne věku chlapce, ale může být odložena až do 7. roku dítěte, shodně jeho zdravotnímu stavu.
Je ustanovena obecně přijímaným hadísem na autoritu ‘Áiše, kde říká Posel صل الله عليه و سلم: “Pětice náleží k přirozenosti: obřízka, holení ohanbí, stříhání nehtů, vytrhávání chlupů v podpaží a zkracování kníru.
Několik slabých vyprávění dokonce devalvuje hadždž neobřezaného.
Islámskoprávní odbodníci se neshodli na jednotném názoru ve věci obřízky. Část smýšlí, že je sunna muakkeda (tj. velmi doporučený čin) a to je názor především Abú Hanífy a Málika bin Anas. Naproti tomu Muhammed aš-Šáfi’í a Ahmed ibn Hanbel ji považují za fard (tj. povinnost).
Názor podporující obřízku stále více zaznívá i z lékařské odborné veřejnosti, kde je považována za příklad vhodné klinické prevence některých infekcí a specifických poruch močopohlavního ústrojí vázaných na předkožku.
A Alláh v nejlépe.
převzato z www.islamonline.net a upraveno.