Před Soudným dnem se vytratí nauka a rozšíří se nevědomost

Logo XXL
عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ
Anas رضي الله عنه uvedl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Jedním ze znamení příchodu Hodiny je i to, že se vytratí nauka a převládne nevědomost.1 
 

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ
Anas رضي الله عنه uvedl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Jedním ze znamení příchodu Hodiny je i to, že se vytratí nauka a převládne nevědomost.1 
 
Aš-Ša’bí v této souvislosti pravil: „Hodina nepřijde, dokud nebude znalost považována za nevědomost a nevědomost považována za znalost.“2 
 
Tento hadís je důkazem pravdivosti proroctví Muhammeda صلى الله عليه و سلم, neboť tato slova pronesená před více než čtrnácti staletími skvěle odrážejí dnešní stav věcí. 
 
Nauku o tomto náboženství od Proroka zdědili jeho společníci a po nich jejich následovníci, mezi nimi i největší učenci této ummy, oslavovaní a chválení pro svou obšírnou znalost, správné vedení a úzkostlivé následování přímé cesty. 
 
Mnoho lidí dnes naprosto odvrhlo cestu hledání náboženské znalosti. Jen velmi málo z nich touží hledat nauku, pronikat k podstatě věcí a podstupovat překážky na cestě za poznáním. Naopak, mnoho lidí věnuje až příliš mnoho času novinám a časopisům. Mnoho z článků, které čtou, naprosto postrádá znalost, hloubku a jen okrádá čtenáře o jejich čas. 
 
Nevědomost je propagována a vysílána od východu na západ, převládá mezi obyčejnými masami a lidé jsou všeho zasycení, nezajímají se o to, co je podstatné a ignorují to. 
 
Lidé za znalost, nauku a vědu označují něco, co jí v žádném případě není ani být nemůže. Zbytečnosti, bez kterých se generace před nimi bez jakýchkoli problémů obešly, označují za kulturu a výdobytky pokroku. Samolibí jedinci a vůdcové bludu jmenovali sami sebe titulem intelektuálů a myslitelů.
 
Nesmyslnost, stupidita a plytkost jejich působením jen narůstá a šíří se natolik, že lidé, kteří se oddali islámu a studiu jeho nauk jsou považováni v lepším případě za zpátečníky a retro-snílky. Prameny a texty islámu jsou ze strany představitelů nového světového řádu povšechné ignorance nekompromisně odsuzovány jako zastaralé a překonané. 
 
Autor: šejch Hammúd at-Tuwejdžirí 
Zdroj: Izáfetu l-džemá’a, 2/93-95.
 
 
 
1Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 81.

 

2Zaznamenal Ibn Abí Šejba v Musennefu, 15/176.