Výklad slov Božích „A neodívejte pravdu s falší“ podle as-Sa'dího

Logo XXL

 Vznešený Alláh pravil již následovníkům předešlých poselství:

 Vznešený Alláh pravil již následovníkům předešlých poselství:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
Neodívejte pravdu falší a nezakrývejte pravdu, když ji dobře znáte!(Bekara:42)
 
V tomto verši Vznešený Alláh zakazuje dvě věci:
  1. Směšovat pravdu s falší, tedy nepravdou.
  2. Pravdu zcela zamlžovat.
 
Tento zákaz je zmíněn proto, že právě od těch, kteří náboženské spisy studovali, se očekává, že budou pravdu vyjasňovat a jasně ji vymezovat proti nepravdě.
 
Jejich posláním je objasňovat pravdu tak, že ti, kteří si jí přejí být vedeni, jí skutečně vedeni budou. Objasňovat pravdu tak, aby ti, kteří se z přímé cesty odchýlili, byli schopni se na ni znovu vrátit. Objasňovat pravdu tak, že proti každému, kdo je nenapravitelně zavrzelý, budou postaveny nevyvratitelné důkazy. Jejich posláním je objasňovat pravdu tak, že bude bezpečně rozpoznatelná od lži a falši. Oni mají za úkol objasnit pravdu tak, aby existovalo jasné měřítko chování těch, kteří jsou touto pravdou vedeni, oproti chování těch, kdo jsou zločinci.
 
Proto jsou tito učenci, kteří nesměšují pravdu s falší a pravdu nade vší pochybnost objasňují, pravými následovníky Proroků, kteří vedli celé lidstvo v dobách dřívějších.
 
Na druhou stranu ti učenci, kteří vědomě pravdu se lží směšují a nerozlišují mezi nimi, kteří zamlžují a ukrývají pravdu, jíž bylo přikázáno objasňovat, jsou vyzyvateli k branám pekelným. Jsou svolávači do Pekla proto, že je lidé následijí a řídí se jejich radami v záležitostech své víry.
 
Proto se rozhodni, zda budeš vyzyvatelem do Ráje, anebo vyzyvatelem do Pekla.
 
Autor: šejch ‘Abdurrahmán as-Sa’dí (z. 1376 hidžry)
Zdroj: Tejsíru l-Kerími r-Rahmán, str. 36.