Al-hasan al-Basrí píše Omarovi ibn 'Abdul'azíz

Logo XXL
Když se Omar ibn ‘Abdul’azíz stal chalífou, napsal učenci al-Hasanovi al-Basrímu dopis, ve kterém jej žádal o popis dokonalého, spravedlivého vladaře.
 
Al-Hasan mu odepsal následující:

Když se Omar ibn ‘Abdul’azíz stal chalífou, napsal učenci al-Hasanovi al-Basrímu dopis, ve kterém jej žádal o popis dokonalého, spravedlivého vladaře.
 
Al-Hasan mu odepsal následující:
 
„Věz, ó vládce věřících, že Alláh učinil spravedlivého vladaře dlužníkem každého učence, tím, kdo narovná každého odchýleného, kdo napraví každého zkaženého, kdo je silou vše slabým, spravedlností všem ukřivděným i útočištěm všech ubohých.
 
Spravedlivý vladař, ó vládce věřících, je pro lid jako pastýř pro velbloudy, které pase. Přeje si pro ně jen ty nejsladší pastviny, odhání je od všech nebezpečných míst, chrání je před všemi šelmami i před horkem a zimou.
 
Spravedlivý vladař, ó vládce věřících, je pěstounem sirotka, pokladnicí chudáka, opatrovníkem maličkých i pečovatelem starých. Spravedlivý vládce je tím, čím je pro ostatní části těla srdce. Všechny jsou zdravé, když je zdravé srdce. A když je srdce zdravé, všechny jsou zkažené. Spravedlivý vladař stojí mezi Alláhem a Jeho Služebníky. Poslouchá Boží Zákon a dbá na to, aby byl každý Božímu Zákonu poslušen. Stará se o svůj závazek vůči Bohu a stará se, aby se o něj starali i ostatní. Je poslušný vůči Alláhu a stará se, aby i ostatní byli takoví.
 
Proto, ó vládce věřících, nebuď ve vztahu k tomu, co ti Všemohoucí Pán svěřil jako otrok, kterého jeho pán pověřil starostí o své bohatství i své děti, který poté promrhal bohatství svého pána a jeho děti odehnal, uvrhujíce jeho rodinu do chudoby a ničíce tak jejich štěstí.
 
A věz, vládce věřících, že Alláh seslal stanovené tresty proto, aby lidi odrazovaly od nemorálnosti. Co by se stalo, kdyby ten, který je má uplatňovat, by je sám nejvíce zasluhoval?! A seslal také zákon odplaty, ve kterém je pro Jeho služebníky život. Co by se stalo, kdyby ten, který jim má dávat jeho prostřednictvím život, je začal vraždit? Pamatuj, vládce věřících, na smrt a na to, co přijde po ní. Kolik jen máš svých stoupenců a nakolik ti oni pomohou proti smrti? Proto se připrav, než k tobě smrt přijde, než nastane nejhorší hrůza, která po smrti následuje.
 
A věz, vládce věřících, že na tebe čeká ještě i jiné místo, než je místo na kterém jsi teď. Na tom místě budeš předlouho, zcela odloučen od svých přátel. Budeš uvržen do největších jeho hlubin a budeš tam zcela sám. Proto se předzásob tím, co si s sebou budeš moci odnést:
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِوَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
v ten den prchne člověk od bratra svého, matky své i otce svého, družky své i synů svých, (‘Abasa: 34-36)
 
Pamatuj, vládce věřících, na slova:
أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِوَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
Cožpak neví, že až bude to, co je v hrobech, převráceno a to, co v hrudích je, odhaleno,(‘Ádíját: 9-10),
 
Na den, kdy se tajemství odhalí na veřejnosti:
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا
A předložena bude Kniha každého a uvidíš provinilé v obavách z toho, co v ní je obsaženo. A řeknou:,,Běda nám, co je to za knihu, že ani malé, ani velké skutky zaznamenat neopominula?“ A naleznou před sebou vše, co dělali, a neošidí Pán tvůj z nich jediného. (Kehf: 49).
Nyní si, vládce věřících, užíváš předtím, než tě popadne smrt, a oddáváš se nadějím. Proto, vládce věřících, nesuď mezi služebníky Božími podle zvyků doby nevědomosti a nenásleduj cesty křivdících tyranů. Nedej zpupnému moci nad skromným, aby nikdo nepohlížel s opovržením ani na toho nejubožejšího z věřících, nebo z chráněnců mezi ahlu z-zimma, abys pak nemusel uznat vlastní pochybení i pochybení ostatních a nést za něj následky sám za sebe i za druhé. Nenechej se oklamat těmi, kteří se ti podbízejí a ve skutečnosti ti chtějí uškodit a nepojídej z plodů tohoto světa tolik, aby to znamenalo tvou ztrátu plodů světa onoho. Nedej se zmámit svou mocí na tomto světě, ale vždy se spoléhej na to, co bude tvou silou, až se staneš zajatcem smrti, donuceným stanout před Všemohoucím Alláhem, provázen anděly, proroky a posly, čelem k Živému, Soběstačnému.
 
A já, ó vládče věřících, ač jsem si vlastní vinou nezasloužil to, co si zasloužili slovutní mužové přede mnou, ti však neváhám poskytnout svou dobrou radu. Píšu ti tento dopis, tak jako nutí lékař svého chorého přítele vypít nechutný lék, protože doufá, že mu navrátí zdraví a sílu.
 
Mír, Boží milost a požehnání budiž s tebou, vládce věřících!
 

Zdroj: Williams.1971. Themes of Islamic Civilisation. Káhira: Al Iqd al Farid.