Předpis pro růst plnovousu

Logo XXL

OTÁZKA: Na čem je založen a o co se opírá islámský předpis přikazující muslimským mužům nosit dlouhý vous?
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Na čem je založen a o co se opírá islámský předpis přikazující muslimským mužům nosit dlouhý vous?
ODPOVĚĎ:
Abú Hurejra uvedl, že Posel Alláha s.a.s řekl: “Zkrať knír a nech vousy růst. Odlište se od zoroastrovců.” Zaznamenal Muslim (hadís č. 383) Totéž tvrcí i fetwa stálé komise pro fatwy v KSA (5 / 136): “Tim je myšleno, že se ponechají vousy růst samy o sobě, neskracují se, takže bude růst silný. Toto je učení Proroka صلى الله عليه ز سلم pokud jde o jeho slova a příkazy pro ostatní. S ohledem na jeho skutky, není žádná zpráva, která říká, že by si on صلى الله عليه ز سلم odstranil cokoli ze svého vousu.
zdroj:http://islamqa.com/en/ref/48960/beard
překlad: Umm Júsuf
pozn. recenze: Podle toho, co je nám známo, je pro muže povinnost pustit vousy růst na bradě a zastřihávat knír, což podle autentcických hadísů na autoritu Ibn Abbáse a ‘Áiše od Proroka, mír a požehnání Boží s ním, patří k obyčejům lidské přirozenosti. Vous by měl být dlouhý pod bradou minimálně na šířku dlaně, spadá od linie ušních lalůčků dolů, krk již není jeho součástí. Vyholit vous je muslimskému muži zakázáno.