Přerušil půst pro nesnesitelnou žízeň

Logo XXL

OTÁZKA: Člověk postící se během ramaránu pocítí nesnesitelnou, krutou žízeň a tak se napije. Jaký je soud o něm?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Člověk postící se během ramaránu pocítí nesnesitelnou, krutou žízeň a tak se napije. Jaký je soud o něm?

ODPOVĚĎ:
Musí se pevně rozhodnout přede dnem půstu, že se bude postit a vydrží. Není pro něj výjimka podle nejsprávnějšího názoru ze dvou známých názorů učenců. Pokud byl laxní vůči půstu, musí se kát k Alláhu a spoléhat se na pomoc a podporu Boží, že půst vydrží. Připomínáme, že tento člověk musí pokažený den půstu nahradit. Podle správnějšího názoru není dlužen splatit odkup, jak je popsáno v hadíse o přerušení půstu pohlavním stykem, neboť se hadís vztahoval vysloveně na tuto situaci.
autor: šejch Abdulazín bin Báz
zdroj: Fetawá´u l-Islámíjja, sv.3, str.289.