Abú Hámid al-Ghazálí: Etika diskuze

Pojednání klasického muslimského učence Abú Hámida al-Ghazzálího o etice diskuze. Pojenání je součástí velmi obsáhlé knihy, Ghazzálího stěžejního díla Ihjá´ ‘ulúmi d-dín, tj. Oživení věd náboženských.