Půst cestujícího

Logo XXL

OTÁZKA:  Jak jistě víte, prostředky pohodlné dopravy jsou četné, chvála Alláhu. A postící se nenalézá žádnou obtíž v půstu. Je tedy pro něj lepší postit se, anebo přerušit půst?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA:  Jak jistě víte, prostředky pohodlné dopravy jsou četné, chvála Alláhu. A postící se nenalézá žádnou obtíž v půstu. Je tedy pro něj lepší postit se, anebo přerušit půst?

ODPOVĚĎ:
Cestujícímu je dána možnost výběru mezi půstem a jeho přerušením. Nejrozšířenější a šarí’atskými důkazy nejpodloženější názor ukazuje, že lepší je půst přerušit, zejména pokud představuje pro postícího se těžkost. To se zakládá na Prorokově صلى الله عليه و سلم výroku: “Není ze zbožnosti postit se během cesty.” (zaznamenal Buchárí, hadís č. 1946) A jiném, kde Prorok صلى الله عليه و سلم říká: “Věru Alláh, miluje, když je jeho ulehčení zvoleno stejně tak, jako nenávidí neposlušnost vůči Sobě.” (podle Ahmeda, hadís č. 2/108)
Tedy, kdo se postí, není na něm hříchu, není-li mu půst obtížným. A komu půst během cesty může působit obtíže, pak není oblíbeno pro něho aby se postil. A Alláh je Dárcem úspěchu.
šejch Abdulazíz bin Báz
zdroj: Fetawá´u l-Islámíjja, sv. 2, str. 292.