Přílišný entuziazmus vedoucí k extremizmu

Logo XXL

OTÁZKA: Co radíte těm, jejichž energičnost překračuje hranice normálu a vede k extremizmu?

OTÁZKA: Co radíte těm, jejichž energičnost překračuje hranice normálu a vede k extremizmu?

 
ODPOVĚĎ:
 
Je povinností mít se na pozoru před hrubostí a extremizmem a vyhýbat se tomu, neboť Vznešený Alláh praví:
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
Rci: “Vlastníci Písma! Nepřehánějte v náboženství svém(Máida:77)
 
Na totéž upozorňují i následující Boží slova:
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
Díky milosrdenství Božímu jsi byl k nim shovívavý; kdybys byl hrubý a srdce tvrdého, byli by se věru od tebe rozutekli. (Áli ‘Imrán:159)
 
Když Vznešený Alláh vyslal proroky Músá a Hárúna, mír s nimi oběma, k faraonovi, obrátil se k nim slovy:
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ
a řečí mírnou k němu promluvte, snad vzpamatuje se či zalekne. (TáHá:44)
 
Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Ztroskotali ti, kteří přeháněli v náboženství.“ A zopakoval to třikrát.1
 
Také řekl: „Střez se přehánění v náboženství. Věru ty před vámi zničilo přehánění v náboženství.2
 
Rada pro všechny vyzyvatele k islámu zní držet se umírněnosti a nepřehánět při adresování své výzvy. Umírněnost znamená kráčet cestou stanovenou Všemohoucím Alláhem, postupovat podle Jeho Knihy a podle Sunny Jeho Poslaصلى الله عليه و سلم.
 
Odpovídal: šejch Ibn Báz
Zdroj: Medželletu l-buhúsi l-islámíjja, 33/120.
 
 
1Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 2670.
2Zaznamenali Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 3039; an-Nesáí v Sunenu, 5/268; a Ahmed v Musnedu, 1/347, isnád je hasan.