Prodej ovoce na alkohol

Logo XXL

OTÁZKA: Žiju v kraji, kde se hodně pěstuje vinná réva. Vím, že islám konzumaci alkoholu zakazuje, ale může muslim sklidit úrodu např. hroznů a prodat ji nemuslimovi, i když ví, že z ní tento bude lisovat mošt, ze kterého bude vyrábět víno?
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Žiju v kraji, kde se hodně pěstuje vinná réva. Vím, že islám konzumaci alkoholu zakazuje, ale může muslim sklidit úrodu např. hroznů a prodat ji nemuslimovi, i když ví, že z ní tento bude lisovat mošt, ze kterého bude vyrábět víno?
ODPOVĚĎ:
Není dovoleno prodávat hrozny na víno, ani švestky apod. na výrobu pálenek, pokud víme, nebo jsme si takřka jisti, že ovoce bude použito na výrobu alkoholického nápoje.
To se zakládá na koránském verši (ve významu):
Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. (Má´ida:2)
a na hadíse tradovaném na autoritu Burejdy, kde Prorok صلى الله عليه و سلم říká: “Kdo sesbere hrozny v čase vinobraní, aby jej prodal těm, kteří vyrábějí víno, sám vědomě vchází do ohně.” Zaznamenal at-Tajálisí a Ibn Hadžer jej uvádí ve svém díle Bulúghu l-ma’rám s oceněním hadís hasan.
Z toho se také vyvozuje šarí’atské pravidlo zakazující pomoc a spoluúčast v hříchu.