Tesbíha při zikru

Logo XXL

OTÁZKA: Je dovoleno používat tesbíhu (neboli tespih, “muslimský růženec” – 33 nebo 99 oddělených dřevěných, plastových, nebo jiných korálků na niti) při zikru? Není to inovace (ar. bid’a?)
ODPOVĚĎ:
Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho.

OTÁZKA: Je dovoleno používat tesbíhu (neboli tespih, “muslimský růženec” – 33 nebo 99 oddělených dřevěných, plastových, nebo jiných korálků na niti) při zikru? Není to inovace (ar. bid’a?)
ODPOVĚĎ:
Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho.
Použití tesbíhy po modlitbě nebo při jiných příležitostech není inovací, neboť sama pomůcka, tesbíha jako taková, není aktem uctívání, nýbrž prostředkem, který může dopomoci k preciznímu a přesnému vykonání určitého typu uctívání, jako např. zikr po modlitbě.
Avšak je rozhodně a zcela jistě lepší a hodnotnější použít k tomuto vlastní prsty pravé ruky, neboť to bylo praxí Proroka صلى الله عليه و سلم, jeho společníků (sahába) a jejich následovníků (tábi’ín). Sám Posel Boží صلى الله عليه و سلم nařídil zikr vykonat na prstech pravé ruky a řekl: “Oni budou tázány a promluví. (tj, v Den Soudu)” Zaznamenal Abú Daúd (Kniha modlitby, hadís č. 1501). Tesbíha je pak jen jakýmsi ulehčením pro osoby, které nejsou s to praktikovat zikr na prstech např. kvůli starobě nebo negramotnosti.
A Alláh ví nejlépe.
zdroj: časopis SAFF, č. 100, z 15. 7. 2003, str.6-7, upraveno redakcí.
pozn. redakce: šejch Muhammed Násiruddín al-Albání uvedl, že právě jen tento Prorokův صلى الله عليه و سلم příkaz a fakt, že prsty budou tázány, stačí k tomu, aby byla praxe činění zikru pomocí tesbíhy zavržena.