Prokazovat nepřátelství nemuslimským návštěvníkům muslimských zemí

Logo XXL

 OTÁZKA: Jaké je stanovisko vůči prokazování nepřátelství vůči cizím turistům a návštěvníkům islámských zemí?

 OTÁZKA: Jaké je stanovisko vůči prokazování nepřátelství vůči cizím turistům a návštěvníkům islámských zemí?

 
ODPOVĚĎ:
 
Toto je zakázáno. Projevovat nepřátelství vůči komukoli, ať už je to turista, nebo pracovník, je zakázáno, neboť mu bylo garantováno bezpečí samým zákonným vstupem do země, pod dohodou míru. Proto je nepřátelství vůči nim zakázáno.
Spíše, je-li nutno jednat o jakékoli záležitosti v této věci, musí být informovány zodpovědné úřady, aby bylo zabráněno zločinům.
Co se týče jedinců, kteří prokazují nepřátelství a chovají se agresivně vůči takovým lidem, nemají na to právo. Je jim zakázáno podobné lidi zabíjet, napadat je fyzicky, bít je, nebo jim jakkoli škodit. Namísto toho je pro ně závazné naslouchat pokynům zodpovědných úřadů v této věci. Jakákoli forma agrese proti nim je považována za zločin proti někomu, kdo vstoupil do země v míru, komu byla zaručena bezpečnost, a proto je zakázána.
Proto pokud se objeví cokoli od nich (od těchto turistů a návštěvníků) co je zpochybňovatelné, pak by se záležitost měla dostat výhradně do rukou příslušných úřadů – těch, kteří mají schopnost zabránit jim ve vstupu do země, nebo jim zabránit v páchání zločinů.
Co se týče rady muslima vůči nim a jeho vyzvání těchto hostů k přijetí islámu, nebo odvržení hříchu, toto je požadováno v případě, že jde o muslimy. Principy obecného zákonodárství to naznačují.
 
Hledáme pomoc od Alláha, není síly ani moci kromě od Něj. Požehnání a mír našemu Proroku Muhammedovi, jeho rodině a jeho společníkům
 
Odpovídal: šejch Ibn Báz
Fatwa je převzata z knihy jménem al-Fetáwá š-Šarí’ati fí l-Kadájá al-‘Asríjja, sbírky rozličných fetáwá sestavené Muhammedem ibn Fahd al-Husejnem
Zdroj: Medžmú’u l-fetáwá we l-Mekálát, 8/239.