Proto Alláh nevyslyší vaše prosby

Logo XXL

Lidé se zeptali Ibráhíma ibn Adhema, proč jejich prosby nebývají Alláhem vyslyšeny:

"Prosíme Alláha, obracíme se k Němu s prosebnými modlitbami, ale bez výsledku."

Ibráhím ibn Adhem odpověděl:

"Protože vaše srdce zemřela, co se týče deseti věcí:

1. Uznali jste Alláha, ale nevykonáváte své povinnosti vůči Němu.

Lidé se zeptali Ibráhíma ibn Adhema, proč jejich prosby nebývají Alláhem vyslyšeny:

"Prosíme Alláha, obracíme se k Němu s prosebnými modlitbami, ale bez výsledku."

Ibráhím ibn Adhem odpověděl:

"Protože vaše srdce zemřela, co se týče deseti věcí:

1. Uznali jste Alláha, ale nevykonáváte své povinnosti vůči Němu.

2. Čtete Knihu Boží, ale neřídíte se jejími předpisy.

3. Tvrdíte, že šejtán je váš nepřítel, ale ve skutečnosti jste se s ním spřátelili.

4. Říkáte, že milujete Posla Božího صلى الله عليه و سلم, ale opustili jste cestu, po níž kráčel.

5. Tvrdíte, že byste rádi do Ráje, ale vůbec nekonáte skutky, které k němu vedou.

6. Tvrdíte, že se obáváte Ohně Pekelného, ale nepřestáváte hřešit.

7. Tvrdíte, že smrt je nevyhnutelnou pravdou, ale vůbec se na ni nepřipravujete.

8. Oddali jste se pátrání po nedostatcích druhých, ale svým vlastním nedostatkům se nevěnujete.

9. Pojídáte obživu, kterou vám Alláh uštědřil, ale vůbec Mu neprokazujete vděk.

10. Pohřbíváte své mrtvé, ale neberete si z toho neberete žádné ponaučení."