Rada muslimům ohledně internetu, sociálních sítí a online diskusí

Logo XXL

OTÁZKA: Co radíte muslimům, kteří jsou aktivní na internetu, účastní se diskusí na diskusních fórech a sdílejí informace či své názory na sociálních sítích? Jak se k těmto aktuálním jevům stavět z hlediska islámu?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Co radíte muslimům, kteří jsou aktivní na internetu, účastní se diskusí na diskusních fórech a sdílejí informace či své názory na sociálních sítích? Jak se k těmto aktuálním jevům stavět z hlediska islámu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu, Pánu veškerenstva, ne budiž nepřátelství, kromě vůči těm, jenž se dopouštějí křivdy a nespravedlnosti. Dosvědčuji, že nic nemá nárok na uctívání, kromě Alláha Jediného, jenž nemá společníka, Jedinečného, který je Jasnou Pravdou a dosvědčuji, že Muhammed je Jeho služebník a posel. Nechť Alláh požehná a dopřeje míru jemu, jeho rodině i jeho společníkům.

A potom:

Věru jsem mnoho rozmýšlel nad tím, co se odehrávalo během posledních erupcí pokušení a o chaosu, který panuje v řadách naší mládeže a mezi našimi bratry, jenž následují metodu našich zbožných předků. Věřím, že velké množství planých řečí a pomluv pochází od těch, kteří nepobrali mnoho vědomostí o Božím náboženství, Jeho zjeveném Zákonu a o tom, co následovali naši zbožní předkové. Proto snadno propadají pokušení a dále ho rozněcují. A většinu těchto potíží lze vysledovat právě na internet, k věcem, které tam byly řečeny či napsány. A právě tyto mám i na mysli.

Jedním z nejdůležitějších příčin takových pokušení je zvyk schovávat se za falešná jména, tituly, označení a přezdívky, zamlžující identitu dotyčné osoby. 

Řešit neustále se prohlubující a rostoucí problém chaosu a pokušení způsobených online prostředím nelze bez toho, abychom se drželi toho, k čemu vyzývám, totiž k následování hadísu Božího Posla صلى الله عليه و سلم:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

Kdo věří v Alláha a Den Poslední, nechť řekne něco, co je dobré, nebo nechť raději mlčí.[1]

A také slov Ibn Sírína, jenž pravil: „Věru tato nauka je Náboženstvím, proto si dávejte dobrý pozor na to, od koho své náboženství přebíráte.

Toho docílíme především tím, že budeme dbát na znalost skutečné identity těch, kteří na internetu působí a přispívají k online diskusím, píší na fórech, jako je právě třeba Sahab.net. Pokud budeme dbát na to, aby se diskuze odanonymizovaly, utneme všechny případné problémy v samotném základu. [2]

Potom, co se postaráme o to, aby online prostředí nebylo anonymní, musíme dbát také na následující pravidla a uvědomit si následující skutečnosti:

Psaní pod svým vlastním jménem přináší pocit zodpovědnosti a odpovědnosti za vše, co napíšeš. Psaní neanonymně zmenší objem toho, co je napsáno a toho, co se šíří a odfiltruje věci, které nepřináší žádný užitek. Začne se psát méně a rady začnou poskytovat jen skuteční učenci a jejich žáci a nikoli naprosto každý a kdokoli. 

Pokud se v online prostředí bude psát jen pod vlastním jménem, zaváží hlas skutečných učenců, oni vyjasní své pozice a znovu nadobudou své autority a jejich práva vést ostatní, vzdělávat je a kritizovat začnou být skutečně respektována.

Předtím, než něco na internetu publikuješ, postuješ či nasdílíš, nechej si dostatek času na rozmyšlenou a pečlivě zapřemýšlej o tom, co postuješ. 

Nespěchej a neukvapuj se v šíření nějakého obsahu, dokud si ho neověříš a případně ho neprokonzultuješ s učenci.

Tím, co postuješ, všem odhaluješ úroveň svých znalostí i přístup k náboženství, který následuješ. V odanonymizovaném online prostředí se původní přístup k náboženství po vzoru našich zbožných předků ukáže v celé své kráse a dokonalosti i tím, že budeme vědět, kdo hovoří, od koho informace uvádí, jaké je jejich pozadí a jaká je osobnost těch, co hovoří.

Budeme schopni aplikovat šarí’atská pravidla ve vztahu k oponentům tohoto správného přístupu, těm, kteří ho zatvrzele odmítají i těm, kteří o něm lžou. Pokud budeme vědět, který jednotlivec zrovna hovoří, budeme schopni potvrzovat a ověřovat zprávy. Tuto možnost mít nebudeme, anebo ji budeme mít jen velmi omezenou a ztíženou, dokud o nich nebudeme vědět nic, anebo dokud online prostředí zůstane anonymní.

Pokud odanonymizujeme online prostředí, naroste počet sdílených obsahů, které obsahují skutečnou znalost a osvětlují správný přístup, zatímco se množství obsahů závadových sníží.

Postupně se ve vší důstojnosti přeneseme od zaslepeného partajnického chování stranických fanatiků a členů tajných spolků a společenství. Rozkryjeme jejich pokoutné pletichy a odhalíme jejich krytí za přezdívkami. Jejich skutečné vlastnosti a jed, který šíří, se odhalí všem.

Budeme šířit mezilidské vztahy založené na naprosté otevřenosti a maximální vzájemné důvěře, tedy to, co patří k podstatě islámu v chápání našich zbožných předků.

A z odanonymizování plynou i mnohé další přínosy a dobré výsledky, které se projeví, až lidé na internetu začnou vystupovat pod svými skutečnými jmény. Doufám, že budete mezi prvními, kteří se budou na internetu těmito principy řídit, čímž za to získáme odměnu jak pro sebe, tak i za všechny další, kteří si z nás vezmou příklad.

Opakuji ještě jednou, vyzývám zodpovědné mladé lidi, kteří si přejí následovat islám tak, jako to činili i naši zbožní předkové, aby na internetu šířili jen to, co je dobré, aby na něm potírali zlo, snažili se ho minimalizovat a zavírali všechny brány a cesty, kterými se toto zlo snaží proniknout. Vyzývám je, aby na tyto výzvy reagovali pozitivně a drželi se tohoto návrhu. Aby o něm poctivě přemýšleli s využitím svého vlastního rozumu na základě čistého Zákona, který zde je od toho, aby zajistil cokoli, co je dobré a zabránil čemukoli, co je špatné.

Potom shledají, že právě takové kroky učiní jejich misi jedinečnou, dopomohou, aby vyšla najevo její opravdovost a vnitřní čistota, bezpečnost metody jejich osvěty i dobré úmysly, které se za ní skrývají.

Doufám, že se k nám bratři, kteří jsou za internetová fóra a diskuze zodpovědní, připojí a nechají tento příspěvěk na samém vrchu newsfeedu dostatečně dlouho, aby si ho opravdu všichni mohli přečíst. A také doufám, že touto cestou přiměji co nejvíce lidí k tomu, aby se registrovali pod svými skutečnými jmény a nikoli pod nicneříkajícími přezdívkami.

Nechť Alláh požehná a dopřeje míru Poslu Božímu, jeho rodině i jeho společníkům, všechna chvála Alláhu, Pánu všeho, co existuje.

Odpovídal: šejch ‘Ubejd ibn ‘Abdilláh al-Džábirí

Zdroj: příspěvek na www.sahab.net z 21. redžebu 1423. Redakčně upravováno.

_____________________________________________________

[1] Muttefekun ‘alejhi, od Abú Hurejry رضي الله عنه ho zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 6136; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 171.

[2] Administrátoři stránek www.Sahab.net se touto radou řídili a odstoupili od anonymních diskusí.