O současné posedlosti mobilními telefony a jinou moderní technologií

Logo XXL

OTÁZKA: Co soudíte o současném pokušení posedlosti moderní technologií, zejména chytrými telefony, které vytlačují běžnou lidskou komunikaci a také četbu, zejména četbu Koránu, ale i ostatních užitečných knih?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Co soudíte o současném pokušení posedlosti moderní technologií, zejména chytrými telefony, které vytlačují běžnou lidskou komunikaci a také četbu, zejména četbu Koránu, ale i ostatních užitečných knih?

ODPOVĚĎ:

Velmi mnoho potřebujeme Korán, obzvláště v dnešní době, kdy jsou mnozí lidé naprosto rozptýleni svými mobilními telefony. Mnoho srdcí zcela naplňují mobilní telefony a mnoho očí je upřeno na jejich obrazovky, hledí do nich a nemají z toho vůbec žádný užitek. Naopak. Spíše škodí nejen víře, ale i mravům, zdraví a pohodě. Taková je realita, která tíží mnoho těch, kteří jsou velmi zapálení pro věci náboženské, kteří se snaží ostatním upřímně radit. Lidé se až příliš věnují svým telefonům, ale o Korán jeví ve svém životě jen velmi nepatrný zájem. Naopak se až pozdě do noci, po celý den a většinu svého času neustále dívají do mobilního telefonu, pohled za pohledem. Rozmýšlejí stále dokola jen o telefonu. Kolik jen šejtánských pletich způsobily tyto telefony!

Nehovořím tu o vhodném a dobrém používání mobilních telefonů (protože jejich užitek je dobře znám), naopak, snažím se adresovat výlučně právě současný negativní jev, současnou kalamitu, která postihuje mnoho lidí skrze jejich mobilní telefon, dokonce do té míry, že někteří lidé kvůli svému mobilnímu telefonu zanedbávají modlitby. Slyší svolávat k modlitbě, slyší v tomto svolávání i slova: „Vzhůru k modlitbě, vzhůru k modlitbě!“ – ale i přesto nadále pokračují v tom, co dělali i předtím – hledí do mobilu. Až modlitba skončí. Nadejde čas k tomu, aby člověk splnil svůj závazek vůči Alláhu, ale člověk se ani nepřestane dívat do svého mobilního telefonu, nestráží si své modlitby. A díky tomu začnou být povinnosti zanedbávány. A když začnou být zanedbávány i tyto povinnosti, budou zanedbávány i všechny ostatní.

Proto potřebujeme se naopak co nejvíce věnovat Koránu, zejména proto, že velké množství dnešních lidí je tolik moc zaměstnáno svými mobily. Skrze zbožnost a následování správného vedení by přece náš život byl o tolik lepší. Kdybychom tak zkusili nahradit naše neustálé dívání se do mobilu neustálým díváním se do Koránu, rozjímáním o něm a snahou přemýšlet o jeho významech. Nicméně vyměnili jsme něco, co je nejlepší, za něco, co zdaleka není tak hodnotné.

Odpovídal: šejch ‘Abdurrezzák al-Bedr

Zdroj: Šerhu Zechíreti l-ichwáni fí ichtisári l-istighná bil-Kur´áni fí tahsíli l-‘ilmi we l-ímán, lekce č. 2, redakčně upraveno.