Zakát možno udělit i tomu, kdo usiluje o ženitbu

orange flower in close up photography

OTÁZKA: Pokud je někdo schopen vydělat si na své základní potřeby, jako je strava a nocleh, ale potřebuje se oženit, nicméně není toho finančně schopen, je dovoleno takové osobě odevzdat zekát?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Pokud je někdo schopen vydělat si na své základní potřeby, jako je strava a nocleh, ale potřebuje se oženit, nicméně není toho finančně schopen, je dovoleno takové osobě odevzdat zekát?

ODPOVĚĎ:

Ano, pomoci mu z prostředků získaných zekátem k tomu, aby se oženil, aby mohl splatit nevěstě věno (arab. مهر mehr) je dovoleno.

A pokud se někdo táže, na základě čeho říkáme, že je dovoleno pomoci chudobnému muži, aby se oženil, z prostředků z vysbíraného zekátu, dokonce i kdyby to měla být velká suma, odpovídáme, že potřeba uzavřít sňatek patří k základním lidským potřebám. V některých případech dokonce může být potřeba manželství tak urgentní, jako je pro někoho potřeba zajistit si jídlo a pití.

Z tohoto důvodu zmiňují učenci také povinnost zákonného zástupce, aby se postaral a pomohl svému svěřenci uzavřít sňatek, pokud toho sám není schopen. Tedy otec má pomáhat svému synovi, aby se mohl oženit a to tak dlouho, dokud to jeho syn potřebuje a není schopen si potřebné finance obstarat sám.

Slyšel jsem od některých otců, kteří možná sami zapoměli na to, jak jim bylo, když sami byli mladí, odpovídat, když je jejich děti žádají o pomoc, takto: „Ožeň se ze své vlastní kapsy.“ Něco takového není dovoleno, obzvláště pokud je otec schopen pomoci svému synovi, aby se oženil. Říkat něco takového je zakázáno a syn takového otce v Soudný Den bude konfrontovat svého otce s tím, proč mu nepomohl oženit se.

Odpovídal: šejch Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín

Zdroj: Fetáwá arkáni l-islám, str. 440-441.