Rady ohledně studia českého překladu významu Koránu

Logo XXL

OTÁZKA: Zajímal by mne váš názor na překlady Koránu a jejich studium. Myslíte, že existuje mezi třemi překlady Koránu – Veselý, Nykl, Hrbek, nějaká složitější vazba? Od jednoho muslima jsem slyšel termín malí proroci – překladatelé Koránu. Prosím o vysvětlení.
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Zajímal by mne váš názor na překlady Koránu a jejich studium. Myslíte, že existuje mezi třemi překlady Koránu – Veselý, Nykl, Hrbek, nějaká složitější vazba? Od jednoho muslima jsem slyšel termín malí proroci – překladatelé Koránu. Prosím o vysvětlení.
ODPOVĚĎ:
Zcela jistě mezi nimi existuje jasná vazba – arabský originální text. Jinak se však těžko hledá jakákoli další. Zatímco Veselý je hlavně křesťanský kněz a na poli překladu Koránu spíše průkopník, zbylí dva autoři, jak Nykl, tak i Hrbek, jsou arabisté a zkušení překladatelé mnoha arabských děl, moderních i klasických. Také vynikají velmi bohatou znalostí reálií, i když ani oni občas nedokáží překonat slabiny metodického přístupu klasické orientalistiky.
Co se týče termínu malí proroci, ten islámská věrouka nezná. Váš muslimský přítel měl zřejmě na mysli hadís od Božího Posla, mír a požehnání s ním, v přibližném znění: “Učenci jsou dědici proroků. Nedědí po nich ani zlaté, ani stříbrné, dědí po nich znalost.” Je nabíledni, že se jedná o učence muslimské. Na základě několika svědectví přímých pamětníků té doby máme potvrzeno, že Ivan Hrbek, autor posledního překladu islám skutečně přijal a byl v muslimské komunitě, kterou svého času i vedl, znám pod jménem Ahmed. Vzhledem k tomu, že se jednalo o těžkou dobu normalizace, nemohl svou víru praktikovat veřejně.
Pro samo studium těchto překladů je třeba mít na paměti zejména:
1. Nejde o originální text slova Božího, to je jen arabský text. Překlad není Koránem, ale překladem. Žádný text nelze přeložit zcela věrně, tím spíše z tak vzdáleného jazyka, jakým je arabština a navíc z formy a stylu, která je květnatá, mnohovrstevná, mnohovýznamová, zhuštěná do několika slov, kterými je toho tolik řečeno.
2. Význam podaný překladem není definitivní, může být širší, užší, specifičtější, možná je k němu třeba zasazení do kontextu, nebo pochopení z vysvětlení Sunnou.
3. Text takového překladu není možno použít pro dedukci islámsko-právního stanoviska.
4. Text překladu není možno použít jako recitaci Koránu při modlitbě apod.
Alláh však je Nejznalejší.