Názor islámu na Sidhártu Gauthámu Šákjamuního

Logo XXL

 OTÁZKA: Jaký je názor islámu a muslimů na Buddhu?
ODPOVĚĎ:

 OTÁZKA: Jaký je názor islámu a muslimů na Buddhu?
ODPOVĚĎ:
Velkých duchovních učitelů lidstva byla celá řada, mnohé známe jménem a ještě více jich je zapomenuto. Mezi těmi prvními je i Sidhárta Gautháma, tak řečený Buddha. Podle toho, co jsem se kdy o něm dozvěděl, byl soucitným a přemýšlivým mužem, který se snažil měnit svou společnost k lepšímu. Neexistuje však důkaz, že byl Bohem inspirovaným prorokem, spíše nikoli. V jeho učení navíc chybí jasný apel k tewhídu a také je v něm vnitřní rozpor mezi snahou o zlepšení karmy na straně jedné a snahou o vymanění se z cyklu reinkarnací na straně druhé. Těžko říci, ztratil-li se postupem času, nebo v učení vždy chyběl. Proto považuji Sidhártu spíše za humanistu, filozofa a mystika, nežli za postavu zbožnosti a duchovnosti. Spíše než poslem Božím je poslem lidství, přinášejících obecné zásady etiky a nesobeckosti.