Rady pro měsíc Ša'bán

Logo XXL

 1. Přichází velevýznamný host, měsíc ramadán. Uběho již 11 měsíců od minulého ramadánu, očistěme se od všeho zlého, čím jsme se za tu dobu obtěžkali. Zpytujme své svědomí a nevstupujme do nového ramadánu bez pokání za uplynulou dobu. Pamatujme, že Alláh je vševědoucí, vše vidící, kterému nic neunikne a který je schopen potrestat, ale i odpustit hříchy.

 1. Přichází velevýznamný host, měsíc ramadán. Uběho již 11 měsíců od minulého ramadánu, očistěme se od všeho zlého, čím jsme se za tu dobu obtěžkali. Zpytujme své svědomí a nevstupujme do nového ramadánu bez pokání za uplynulou dobu. Pamatujme, že Alláh je vševědoucí, vše vidící, kterému nic neunikne a který je schopen potrestat, ale i odpustit hříchy.
2. Nezačínejme ani jeden náš čin bez správného, očištěného úmyslu, směřovat jej jedině Alláhu, způsobem, jak to prováděl Boží Prorok صلى لله علیه وسلم.
3. Kroťme sebe sama bohabojností.
4. Pospěš si k obnovení a znovunavázání zpřetrhaných rodinných svazků.
5. Buď velkodušný vůči svým bratrům a sestrám, očisti své srdce od závisti, pomluv, klevet apod.
6. Nemarni svůj čas hraním si, zábavou, prohlížením bezcenných internetových stránek.
7. Pospěš si a nahraď vše z minulého ramadánu, co jsi ještě nestihl nahradit z postních dní.
8. Pomalu a pečlivě čti Korán a snaž se mu porozumět. Nevadí, když jej do konce ramadánu nestihneš přečíst.
9. Modli se více nepovinných modliteb, aby sis zvyknul na noční uctívání v ramadánu.
10. Již teď si navykni na prosby a připomenutí ze Sunny, abys je již v ramadánu znal.
11. Více se zdržuj v mešitě, abys navykl na noční modlitby teráwíh, i’tikáf, vyčkávání na modlitby a další ramadánskou zbožnost.
12. Připrav se na ramadánský půst častým půstem v ša’bánu.
13. Začni se připravovat na iftáry, které budeš připravovat postícím se v ramadánu. Budou odměnou tobě a postícím se nic z jejich odměny nezmenší.
14. Navykni na udělování milodaru každý den, aby to pro tebe bylo v ramadánu lehké.
15. Již dnes vezmi úmysl vykonat během ramadánu ‘umru a připrav si pro svou cestu vše, co potřebuješ.
16. Zmenši množství jídla a pití, abys byl v uctívání o ramadánu aktivnější.
17. Již dnes si zvykej na ranní vstávání na suhúr. Choď spát dříve, abys vše zvládl.
18. Již dnes přivykávej svůj jazyk zikru.
19. Naplánuj si svou dovolenou na ramadán, aby právě on mohl být tvým volným časem, který věnuješ svému Pánu.
20. Znovu si osvěž vše, co z Koránu znáš. A nezapomeň se naučit i nějaké nové súry, ze kterých budeš mít užitek v ramadánských nocích.