Ramadán 1441 hidžry – 2020 kř. éry

silhouette of dome building

Ústředí muslimských obcí v ČR vyhlásilo ve čtvrtek 29. Ša’bánu 1441 po hidžře (23. dubna 2020 kř. éry) začátek letošního Ramadánu po západu slunce dnešního dne, prvním postním dnem bude tedy už pátek 24. dubna 2020, inšalláh. 

Ústředí muslimských obcí v ČR vyhlásilo ve čtvrtek 29. Ša’bánu 1441 po hidžře (23. dubna 2020 kř. éry) začátek letošního Ramadánu po západu slunce dnešního dne, prvním postním dnem bude tedy už pátek 24. dubna 2020, inšalláh. 

Rozhodlo se tak na základě potvrzeného spatření nového srpku měsíce oznámeného komisí Nejvyšší soudní rady v Království Saúdské Arábie. Toto pozorování následovala velká většina muslimů na celém světě a absolutní většina muslimských zemí v širším regionu Evropy.

Toto rozhodnutí se opírá o hadís Posla Božího صلى الله عليه و سلم ve znění:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ …

Postěte se, až když ho (tj. srpek nového měsíce) uvidíte, stejně jako přerušte půst, až když ho uvidíte …[1]

První ramadánskou nepovinnou modlitbu teráwíh se budete moci pomodlit ve čtvrtek 23. 4. 2020 po povinné večerní modlitbě (arab. العشاء al-‘išá´).

ZA PORTÁL E-ISLÁM.CZ PŘEJEME VŠEM MUSLIMŮM NEJLEPŠÍ MOŽNÉ PROŽITÍ POŽEHNANÉHO MĚSÍCE RAMADÁNU A PROSÍME, ABY ALLÁH DŽ.Š. PŘIJAL VEŠKERÉ VAŠE ČINY UCTÍVÁNÍ BĚHEM RAMADÁNU I MIMO NĚJ. ÁMÍN.

رمضان مبارك

Ramadán mubárek!

Ramazan-ı Şerifiniz Mübarek Olsun!

Рамазан Шериф Мубарек олсун!

Blessed Month of Ramadhan!

Ibnu l-Kajjim al-Džewzíja uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم během Ramadánu konal co největší počet co nejrozmanitějších dobrých skutků. Byl štědřejší, než obvykle – a i jinak byl nadmíru štědrý – byl dále ještě více laskavější, ještě více recitoval Korán, vzpomínal Alláha a oddával se zbožnému uctívání v mešitě. V Ramadánu uctíval Alláha mnohem více, než v jakémkoli jiném měsíci. [2]

Ibn Redžeb pravil:

„Jak by se nějaký věřící neměl radovat ze zvěsti o tom, že brány Ráje budou otevřeny? Jak by se nějaký hříšník nemohl radovat ze zprávy o tom, že brány Pekla budou uzavřeny? Či jak by se kdokoli soudný nemohl radovat, pokud se dozví, že šejtáni budou spoutáni okovy? Může být vůbec nějaký jiný čas podobný tomu, který právě nastává?“ [3]

PŘESNÉ ČASY ZAČÁTKU A KONCE PŮSTU, JAKOŽ I JEDNOTLIVÝCH DENNÍCH MODLITEB MŮŽETE NAJÍT VYPOČTENÉ PRO VĚTŠINU ČESKÝCH MĚST NA INTERNETOVÉ ADRESE: http://islamweb.cz/. MODLITEBNÍ ČASY PRO SLOVENSKO MOŽNO NAJÍT V APLIKACI RAMADÁN 2020.

__________________________________________________________

[1] Hadís zaznamenali imámové Muslim v Sahíhu, hadísy č. 1081 od Abú Hurejry رضي الله عنه a 1080 od Ibn Omara رضل الله عنهما; Málik v Muwetta’u od Ibn Omara, hadís č. 636 a 633.

[2] Viz Džámi’u l-fikh Ibni l-Kajjimi l-Džewzíja, 3/88-89.

[3] Viz Latáifu l-me’árif, str. 203.