Sedmero požehnání Noci úradku

The stars and galaxy as seen from Rocky Mountain National Park.

Vznešený Alláh pravil:

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَـٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ

Vznešený Alláh pravil:

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَـٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ

Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku. Víš ty vůbec, co je to noc Úradku? Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší, v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému zjevení. A až do východu jitřních červánků je mír v ní. (Kadr:1-5)

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ

Věru seslali jsme jej, abychom byli varovateli, v noci požehnané, v níž jsou rozdělována všechna zjevení moudrá podle rozkazu od Nás vycházejícího. (Duchán: 3-5)

Muhammed Sálih al-‘Usejmín ve svém tefsíru súry al-Kadr [1] uvádí sedm různých podob dobra této požehnané noci:

1. Alláh v tuto noc zjevil Korán jako vedení pro celé lidstvo, aby tak lidé dosáhli štěstí na tomto i na onom světě.

2. Opakování Boží otázky „víš ty vůbec, co je to Noc úradku“ ještě více implikuje její důležitost.

3. Tato noc je jediná sama o sobě lepší, nežli tisíc měsíců bez ní.

4. Tuto noc sestupují na zem andělé a oni nesestupují, aniž by s sebou nepřinášeli dobro, milost a požehnání.

5. Tato noc je mírná, je to noc, kdy jsou služebníci Boží v bezpečí před utrpením a trestem odměnou za to, že oddaně slouží svému Vznešenému Pánu.

6. Alláh zjevil ohledně této jediné noci celou jednu súru, kterou věřící budou recitovat až do soudného dne.

7. Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

Kdokoli se bude během Noci ůradku modlit s vírou a nadějí na odměnu, tomu budou odpuštěny jeho předchozí hříchy. A kdokoli se postí Ramadán s vírou a nadějí na odměnu, tomu budou odpuštěny jeho předcházející hříchy.[2]

Podle jiného podání od Abú Hurejryرضي الله عنه Posel Boží صلى الله عليه و سلم specifikoval, že se jedná o nepovinné modlitby. [3]

Jak se připravit na noc úradku?

Matka věřících ‘Áiša رضي الله عنها uvádí jako Prorokovu صلى الله عليه و سلم praxi jeho o to větší uctívání v posledních deseti ramadánských nocích. Býval vzhůru celou noc, modlil se a na jejím sklonku budil svou rodinu, aby se modlili společně. [4]

Podle matky věřících ‘Áiše رضي الله عنها Posel Boží صلى الله عليه و سلم vždy v posledních deseti nocích Ramadánu zůstával v mešitě pohroužen do uctívání, ve snaze tuto noc nepromeškat. [5]

Bratranec Posla Božího صلى الله عليه و سلم ‘Abdulláh ibn ‘Abbásرضي الله عنهما od něho uvádí:

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى ‏.

Hledejte Noc úradku v posledních deseti nocích Ramadánu, nebo když zbude nocí už jen devět, sedm, či pět nocí.[6]

Proč je moudré neznat přesné datum noci úradku?

Nejautentičtější ze všech podání ohledně přesného data nástupu této noci je to od matky věřících ‘Áiše رضي الله عنها, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ‏

Hledejte Noc úradku v lichých z posledních deseti nocí Ramadánu.[7]

Matka věřících ‘Áiša رضي الله عنها vyprávěla, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم ohledně přesného data nástupu Noci úradku řekl:

الْتَمِسُوا .

Hledejte.[8]

‘Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنه pravil: „Kdokoli bude posledních deset ramadánských nocí trávit v modlitbách, ten určitě noc úradku nepromešká.[9]

Muhammed Sálih al-‘Usejmín pravil:

Vznešený Alláh si ponechal znalost o tom, kdy přesně nastoupí Noc úradku pro Sebe a to ze dvou velmi dobrých důvodů:

1. Aby od sebe odlišil opravdové věřící od líných. Opravdoví věřící se po ní budou pídit, byť by měli uctíváním strávit všech deset nocí, zatímco línému to bude kvůli jediné roci zatěžko.

2. Muslimové mohou získat více odměny za více dobrých skutků. Čím více dobra vykonají, tím více odměny získají.[10]

‘Abdul’azíz ibn ‘Abdilláh ibn Báz pravil:

Kdokoli bude uctívat po všech těchto deset posledních nocí, toho odměna Noci úradku nemine.[11]

Co učinit během Noci úradku?

Sábit ibn Aslem al-Bunání uvádí, že Temím ad-Dárí رضي الله عنه měl jeden drahý oblek, který koupil za celých tisíc dirhemů. Ten si oblékal jen v nocích, během kterých by mohla nastat Noc úradku. [12]

Hammád ibn Selema doplňuje, že Sábit i Humejd at-Tawíl si oblékali během těchto nocí to nejlepší oblečení, navoněli se parfémy a ‘údem a růžovou vodou navoněli i mešity. [13]

Abú Welíd al-Bádží pravil: „Kdo se pomodlí v noci úradku večerní modlitbu (arab. العشاء al-‘išá´) společně, jakoby se modlil polovinu celé noci.[14]

Ibn Redžeb al-Hanbelí praví:

Během nocí, kdy očekáváme Noc úradku, je doporučováno se umýt, upravit svůj zevnějšek, navonět se, okoupat se a obléci si nejlepší šaty.[15]

Matka věřících ‘Áiša رضي الله عنها také dochovala prosbu Božího Posla صلى الله علبه و سلم, kterou jí doporučil během Noci úradku co nejvíce opakovat:

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ اَلْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

Alláhumme inneke ‘afúwun tuhibbu l-‘afwe fe’fu ‘anní,“ tj. „ó Alláhu, ty jsi Promíjející, miluješ promíjení, proto mi promiň (mé chyby).[16]

_________________________________________________________________________________

[1] Viz Tefsíru džuz´i ‘Amme, str. 274.

[2] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 1901. V obráceném pořadí totéž uvádí i pod č. 2014.

[3] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 35.

[4] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 2024.

[5] Tak uvádí al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 2020.

[6] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 2021.

[7] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 2017.

[8] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 2019.

[9] Zaznamenal Muslim v Sahíhu, k podání č. 862.

[10] Viz Tefsíru džuz´i ‘Amma, str. 273.

[11] Viz Medžmú’u l-fetáwá, 15/430.

[12] Viz al-Asbahání v at-Terghíbu we t-terhíb, podání č. 1800.

[13] Viz Ibid., podání č. 1801.

[14] Viz al-Munteká šerhu l-Muwatta´, 2/98.

[15] Viz Latáifu l-me’árif, str. 179.

[16] Zaznamenali an-Nesáí v ‘Amelu l-jewmi we l-lejla, hadís č. 872; at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 3513; Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 3850; Ahmed v Musnedu, 6/171; a al-Hákim v Mustedreku, 1/530. Jako sahíh doložil Ibn Hadžer al-‘Askalání v Bulúghu l-merám, hadís č. 726.