Tři návyky, které mohou člověka přivést do Ráje, pokud na nich zemře

cloudy sky during daytime

Sunna Posla Božího صلى الله عليه و سلم nás zpravuje o tom, že existují dobré skutky a zbožné návyky. které, pokud při nich člověk zemře, se pro něj stanou znamením jeho dobrého konce a vstupu do Ráje. 

O tom se dochovala celá řada hadísů, z nichž vybíráme tyto tři:

(1)

Od Huzejfy ibn Jemána رضي الله عنه se uvádí následující hadís: 

Sunna Posla Božího صلى الله عليه و سلم nás zpravuje o tom, že existují dobré skutky a zbožné návyky. které, pokud při nich člověk zemře, se pro něj stanou znamením jeho dobrého konce a vstupu do Ráje. 

O tom se dochovala celá řada hadísů, z nichž vybíráme tyto tři:

(1)

Od Huzejfy ibn Jemána رضي الله عنه se uvádí následující hadís: 

Posel Boží Muhammed صلى الله عليه و سلم se za mnou otočil, plácl mne po hrudi a řekl mi:

من قالَ لا إلهَ إلّا اللَّهُ ختمَ لهُ بها دخلَ الجنَّةَ ومن صامَ يومًا ابتغاءَ وجِهِ اللَّهِ ختمَ لهُ بها دخلَ الجنَّةَ ومن تصدَّقَ بصدقةٍ ابتغاءَ وجِهِ اللَّهِ ختمَ لهُ بها دخلَ الجنَّةَ.

Kdokoli opakuje slova Lá iláhe ille ´lláh – není božstva kromě Alláha – toužíce tím po tváři Boží a zemře během toho, vstoupí do Ráje. Kdokoli má ve zvyku se obden postit, toužíce tím po tváři Boží a na tomto svém zvyku zemře, vstoupí do Ráje. Kdokoli rozdává milodary toužíce tím po tváři Boží a zemře během toho, vstoupí do Ráje.‘‘ [1] 

(2)

V jiné verzi tohoto hadísu Prorok صلى الله عليه و سلم Huzejfovi říká:

 يا حُذَيْفَةَ ! مَن خُتَمَ له بصيامِ يومٍ، يُريدُ بِه وجهَ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ أدخلَهَ اللهُ الجنةَ.

Ó Huzejfo! Kdokoli zakončí své konání na tomto světě půstem toužíce po tváři Boží a v ten den ho zastihne smrt, tomu Alláh dá vstoupit do Ráje.‘‘ [2] 

(3)

Existuje i verze, ve které je přidán dokonce čtvrtý takový dobrý skutek:

من خُتِمَ له بإطعامِ مسكينٍ مُحتسبًا على اللهِ عزَّ وجلَّ دخل الجنةَ …

Kdokoli zakončí své konání na tomto světě tím, že nakrmí chudobného doufaje v odměnu od  Alláha Vznešeného, ten vstoupí do Ráje …‘‘ [3]

Vytrvejte tedy na těchto činech, protože pokud bude některý z těchto třech skutků vaším posledním, vaše naděje na Ráj závratně vzrůstá a jeho příslib se stává skutečným. 

A prosíme Alláha Všemohoucího, aby nás upevnil na cestě dobra a zbožného činu, protože do Ráje žádná jiná cesta nevede. Ámín.

Sestavili: Afrim Peer a Alí Větrovec

___________________________________________________________________

[1] Zaznamenal Ahmedem v Musnedu, hadís č. 23372; a al-Albání ho ocenil jako sahíh li-ghajrihi v Sahíhu t-Terghíbi we t-terhíb, hadís č. 985.

[2] Od al-Asbaháního uvádí al-Munzirí v at-Terghíbu we t-terhíb, 9/8. Jako sahíh li-ghajrihi ho dokládá al-Albání v Sahíhu t-Terghíbi we t-terhíb, 1/579, hadís č. 985.

[3] Zaznamenali Ibn Šáhín v 5. části své sbírky ojedinělých podání al-Afrád a al-Muchlis v al-Fewáidu l-muntaká, 2/23. Od nich ho uvádí Abú Nu’ajm v Achbáru Asbahán, 1/218-219. Al-Albání doložil jako hasan či sahíh li-ghajrihi v Silsiletu l-ahádísi s-sahíha, hadís č. 1645.