Sedmero rad a doporučení ohledně prezentování islámu na Západě

Logo XXL

OTÁZKA: Jaké prostředky nám radíte používat při šíření správného obrazu islámského poselství v této zemi (Velká Británie)? Například televizi, noviny, nebo návštěvy škol?

ODPOVĚĎ:

Vy se nacházíte v zemi, která má své vlastní zákony a systém, své vlastní zvyky a praktiky. Proto je za těchto podmínek pro vás povinností dodržet následující:

OTÁZKA: Jaké prostředky nám radíte používat při šíření správného obrazu islámského poselství v této zemi (Velká Británie)? Například televizi, noviny, nebo návštěvy škol?

ODPOVĚĎ:

Vy se nacházíte v zemi, která má své vlastní zákony a systém, své vlastní zvyky a praktiky. Proto je za těchto podmínek pro vás povinností dodržet následující:
První rada zní: Nesmíte se pouštět do žádných aktivit, kromě pod zastřešující oficiální organizací. Jakákoli taková aktivita musí projít patřičným schválením příslušných úřadů. Shodně tomu, osoba, která vyzývá ostatní k Alláhu, student nauky, nebo kdokoli jiný, musí jednat rozumně a v souladu s tím, co pomůže a ochrání jeho, jeho náboženství, jeho soudnost i jeho čest a nijak se nevystavovat riziku pokuty uzákoněné v situacích tohoto druhu.
Druhá rada zní: Každý, kdo se takové činnosti věnuje, se musí vyzbrojit autentickou znalostí, musí to, co říká, umět doložit, musí mít pevné základy a podle této znalosti se i chovat. To proto, že pokud dotyčný takovým člověkem bude, činy, které vykoná, budou správné a jeho chyb bude minimum. Naopak, pokud nebude takový, možná bude přikazovat to, co by měl zakazovat, anebo zakazovat to, k čemu by měl vybízet. A tím toho poboří více, než napraví.
Třetí rada zní: Musí být dodržena zásada, že dotyčný musí zcela chápat to, k čemu vyzývá, znát detaily poselství, které chce doručit, jakož i podmínek, ve kterých žijí lidé, kterým ho doručit zamýšlí.Musí si být velmi dobře vědom, jak budou reagovat, jaká budou jejich stanoviska a jak budou odpovídat na to, co jim bude říkat a co mezi nimi bude šířit. Musí vyzývat k Alláhu přesně tak, jak Alláh přikázal ve Své Knize:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí i kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími! (Nahl:25)

Proto by se měl vyzbrojit moudrostí a duchapřítomností a neměl by opouštět limity kultivované debaty, protože přece vyzývá k něčemu, co je dobré a pravdivé. A výzva k tomu, co je dobré a pravdivé nikdy nesmí být prováděna hrubě, agresivně, ostouzením nebo jakýmkoli jiný podobným způsobem. Vždy pouze se znalostí, trpělivostí a jemností.

Šejchu l-islám Ibn Tejmíja uvedl, že ten, kdo vyzývá k islámu, musí „být učený, jemný, laskavý a trpělivý. Musí být vzdělaný předem a ještě dříve, než se do výzvy pustí, musí být jemný a laskavý při provádění výzvy a musí být trpělivý a doufat v odměnu od Alláha poté, co bude čelit vlně kritiky a odporu, která může přijít.

Čtvrtou radou ohledně chování kohokoli, kdo se chce pustit do této práce je pátrat po nejpříhodnějších příležitostech, okamžicích a místech, která jsou pro prezentaci toho, co se člověk rozhodl ohledně náboženství sdělovat, přesně podle stanovených principů. Posel Boží صلى الله عليه و سلم dával svým společníkům rady vždy v ten nejvhodnější čas v tom nejvhodnějším množství s ohledem na místo, situaci a kvantitu. Nikdy je nenudil zdlouhavými kázáními, neunavoval je a ani je svým nepatřičným jednáním nedonutil něco z nich opustit nebo něčemu z toho oponovat. Tedy pokud je toho ten, kdo k islámu vyzývá, schopen, pak se, s dovolením Božím, úspěch stane jeho věrným druhem.

Pátým doporučením, jak se při výzvě chovat, je upřímně zasvětit Alláhu své úsilí a vždy se snažit očišťovat svůj úmysl. To znamená, že hledač nauky či vyzyvatel k islámu při své činnosti musí toužit výhradně po Tváři Boží. Uvádí se, že když se imáma Ahmeda tázali, jak studovat nauku a kráčet její cestou, odpověděl: „Získávejte znalost proto, abyste sebe i druhé zbavili nevědomosti.” Tímto způsobem se člověku usnadní možnost, jak využít všech prostředků, které mu pomohou být ve své výzvě ještě úspěšnější.

Šestým doporučením je, že při výkonu své činnosti si osoba, která vyzývá k islámu, musí uvědomovat, že se nachází v zemi, která se v mnohém odlišuje od muslimských zemí, že vstupuje do kontaktu s jejími obyvateli, kteří mají své vlastní specifické způsoby a zvyklosti, které na tyto lidi také mohou nějakým způsobem působit. Proto Alláh ve své knize zjevil:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

Nepři se s vlastníky Písma, leda způsobem nejvhodnějším a pouze s těmi z nich, kdož nespravedliví jsou. (‘Ankebút: 46)

Někteří učenci ohledně těchto Božích slov uvedli, že „pouze s těmi z nich, kdož nespravedliví jsou“ může nabírat i význam „dokonce i s těmi, kteří nespravedliví jsou,“ tedy že dokonce i k nim je třeba promlouvat výhradně tím nejvhodnějším způsobem, byť jsou nespravedliví. To proto, že náboženství těchto lidí je jiné, než naše, jejich ekonomické, sociální podmínky i způsob života je odlišný od našeho, podobně i jejich zvyklosti nejsou jako zvyklosti muslimů.

Sedmou radou je: Při svém působení se musí vyzyvatel k islámu nejprve věnovat nápravě sebe samého a potom se pouštět do napravování své rodiny, svých příbuzných a lidí ve svém bezprostředním okolí. Až teprve potom se může začít věnovat napravování zbytku své komunity. Pokud člověk bude postupovat právě takto, Alláh mu pomůže dosáhnout věcí, o kterých se mu ani nezdálo. A ti, kteří zkusili právě tento postup, dosvědčí, že to, co tvrdím, je naprostá pravda.


Odpovídal: šejch Sulejmán ibn ‘Abdilláh Aba l-Chajl

Zdroj: Televizní spojení s mešitou Daar us Sunnah v Londýně, březen 2016. K dispozici na internetových stránkách mešity <http://dusunnah.com/video/mediums-that-should-be-used-in-giving-dawah-in-the-west-shaykh-sulayman-aba-al-khayl/> [24. XI. 2017 ].