Šejch al-Fewzán o důvodech nynější slabosti muslimů

Logo XXL

OTÁZKA: Jaký je váš názor na neshody mezi muslimy a jejich slabost? Kdo je za tohle zodpovědný? Vládci, anebo my všichni jako kolektiv?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jaký je váš názor na neshody mezi muslimy a jejich slabost? Kdo je za tohle zodpovědný? Vládci, anebo my všichni jako kolektiv?

ODPOVĚĎ:

Důvodem slabosti muslimů jsou sami muslimové, protože nedodržují to, co jim Všemohoucí Alláh přikázal – spolupráci, vzájemnou poradu, sjednocení se na základě náboženství Božího, pochopení náboženství Božího, výzva k Alláhu, vybízení k dobru a odvracení od zla či shromáždění sil k úsilí na cestě Boží. Proto jsou těmi, kteří zanedbali své vlastní náboženství a stali se ztracenými. Jejich slabost pramení z jejich selhání jakožto kolektivu.

Odpovídal: šejch Sálih al-Fewzán

Zdroj: Al-Idžábetu l-fásila ‘ale š-šubuháti l-hásila, str. 14, otázka č. 4.