Tři řeky pro hříšníky

Logo XXL

Pravil imám Šemsuddín Ibn Kajjím al-Džewzíjja رحمه الله:

„Pro hříšníky existují na tomto světě tři řeky, které je očišťují od hříchu. A pokud jim tyto tři řeky nevystačí, potom budou muset být očištěni pekelným Ohněm v Den Soudu:

1. První řekou je řeka upřímného pokání.

2. Druhou řekou je řeka dobrých činů potápějících hříchy, které je obklopují. 

Pravil imám Šemsuddín Ibn Kajjím al-Džewzíjja رحمه الله:

„Pro hříšníky existují na tomto světě tři řeky, které je očišťují od hříchu. A pokud jim tyto tři řeky nevystačí, potom budou muset být očištěni pekelným Ohněm v Den Soudu:

1. První řekou je řeka upřímného pokání.

2. Druhou řekou je řeka dobrých činů potápějících hříchy, které je obklopují. 

3. Třetí řekou je řeka velkých útrap, které na hříšníka dopadají a vykupují ho tak z jeho hříchů.

Proto kdykoli chce Alláh pro Svého služebníka dobro, dá mu vstoupit do některé z těchto tří řek, aby byl služebník očištěn a oproštěn od hříchu v Den Soudu a nebylo pro něj zapotřebí, aby byl očištěn čtvrtým způsobem očištění.

A čtvrtým způsobem očištění je řeka pekelného Ohně v Den Zmrtvýchvstání.

Plav se tedy po řece pokání a dobrého činu a měj trpělivost při plavbě po řece nesnází. A nezanedbej nic z toho předtím, než nadejde den, kdy bys mohl být potopen do řeky pekelného Ohně, jehož palivem budou lidé a kamení.”

Zdroj: Medáridžu s-sálikín, 1/312.