Šejchové al-Luhajdán a al-Džábirí o událostech v paříži

Logo XXL

Šejch Sálih al-Luhajdán byl tázán jaká je správná islámská pozice ohledně útoků, které se udály 13. listopadu 2015 v Paříži. 

Odpověděl:

Šejch Sálih al-Luhajdán byl tázán jaká je správná islámská pozice ohledně útoků, které se udály 13. listopadu 2015 v Paříži. 

Odpověděl:

„Ve jménu Alláha Milostivého, Smilovného. Všechna chvála náleží Alláhu, požehnání a mír nejvznešenějšímu ze všech stvoření, našemu Proroku Muhammedovi, jeho rodině, společníkům a všem, kteří je v dobru následují.

Na základě toho, co jsme se dozvěděli a co se šíří ohledně tohoto odporného a zvráceného zločinu není pochyb, že se jedná o nemorální skutek. Žádný soudný a pravdymilovný člověk věřící v Alláha Vznešeného nemůže věřit, že islám něco takového netrestá a nepotírá.

To proto, že jde o zlo, zradu a šíření strachu a hrůzy. Zahrnuje to ubližování lidem, kteří nemají nic společného se zahraničními politikami, jako ženám, dětem a těm, kteří věci nemohou nijak ovlivnit. Tento odpudivý a zvrácený zločin je závažnou křivdou vůči nim a zhoršuje celou situaci.

Z tohoto důvodu bezpochyby každý soudný věřící musí něco takového odsuzovat a jak jsem slyšel, islámské země včele se zemí dvou svatých míst (tj. Království Saúdské Arábie – pozn. překladu) tento zločin příkře odsoudily.

Toto je kriminální čin a zasluhuje si být odsouzen každým rozumným věřícím a obecně všemi inteligentními lidmi. Prosím Alláha Nejvyššího a Nejvznešenějšího, aby překazil činy lidí zla, těch, kteří jim pomáhají a těch, kteří je vedou, lidí klamu a zrady, a to ihned a bez otálení. A Alláha prosíme o pomoc.“ [1]

Ve své twitterové korespondenci odsoudil pařížské teroristické útoky i šejch ‘Ubejd al-Džábirí z Medíny. Podle šejcha jsou muslimové následující zbožné předky z prvních generací této ummy ve svém názoru na podobné útoky konzistentní a odsuzují je nejpříkřejším způsobem a tento svůj odsudek musí jasně formulovat. 

Navrhl i konkrétní kroky prevence takových zločinů:

1. Varovat před podobnými akcemi v přednáškách, na sociálních mediích i v masmediích obecně.

2. Hovořit o tomto extremizmu a odsuzovat ho prostřednictvím pátečních kázání.

3. Šířit publikace, které vyvrací ideologii těchto skupin a objasňují správné islámské stanovisko ohledně jimi postulovaných otázek. [2]


______________________________________________

[1] Anglický překlad šejchovy fetwy k dispozici na: <http://www.islamagainstextremism.com/articles/rqlznco-shaykh-salih-al-luhaydan-on-the-november-2015-terrorist-attacks-in-paris.cfm> [k 19. 11. 2015].

[2] Více viz na <http://www.abukhadeejah.com/shaikh-ubaid-al-jaabiree-speaks-about-the-paris-attacks-that-took-place-friday-13th-november-2015/> [k 19.11.1015].